VARESin lainattavia kirjoja ja tarvikkeita

 

Tälle sivulle kokoamme lainattavia materiaalia ja tavaroita. Tiedustelut ja laina-ajasta sopimiseksi lähetä postia osoitteeseen vares@vuolleoulu.fi. Lainaamme tavaroita ja materiaalia maksutta. Haku ja palautus VAREksen toimistolle osoitteeseen Nahkatehtaankatu, 2. krs, tai sopimuksen mukaan.

 

Tunnematto
Onnenpyörä
Millaisilla kengillä kuljet -kortit
Kirjat ja oppaat

Vapaaehtoistyön johtaminen

Onnistu muutoksessa, Järjestöjohtajan ja kehittäjän käsikirja

-Kuuntele & keskustele – Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa

 

***********************************************************************************

 

Tunnematto

Tunnematto on pyöreä värisektoreilla varustettu matto erityisesti lasten kanssa työskentelyyn. Tunnematon mukana on kortteja, joissa on erilaisia tunnetiloja. Esimerkki leikki: Pujota matossa oleviin taskuihin tunnekortit. Tämän jälkeen kysele lapselta kysymyksiä kuten ”Miltä tuntui silloin kun sait ensimmäisen polkupyörän?” ja pyydä lasta hyppäämään matolle sen tunteen kohdalle. Leikin edetessä voi kysymyksiä alkaa siirtää vaikeampiin aiheisiin. Samalla voit antaa lapsen kysellä sinulta eri tilanteiden tunteita ja mennä itse mukaan matolle. Lapselle on tärkeää kuulla myös mitä aikuiset tuntevat. Maton mukana on ohjeet, joissa on muitakin harjoituksia, osa yksilön ja osa ryhmän  kanssa toimimiseen.

 

 

 

Onnenpyörä

Onnenpyörä on noin 40cm läpimittainen, erivärisillä sektoreilla varustettu, pyöritettävä kiekko. Jokaiseen sektoriin on merkitty numero ja kirjain, lisäksi välissä on ”rosvosektoreita”. Onnenpyörä toimii hyvänä houkuttimena tai keskustelun avaajana esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, juhlissa ja messuilla. Lisäksi sitä voi käyttää arvontakoneena arpajaisissa.

 

 

 

 

 

 

Millaisilla kengillä kuljet? -kortit

Korttipakka jossa on 30 korttia ja jokaisessa kortissa on kuva erilaisesta kengästä tai kenkäparista. Kortit toimivat hyvin esimerkiksi tutustumisleikkinä: Jokaista osallistujaa pyydetään valitsemaan pakasta sellaiset kengät, joilla hän on tänään tullut paikan päälle. Tämän jälkeen käydään esittelykierros, jossa osallistujat esittelevät itsensä, näyttävät valitsemansa kortin ja kertovat miksi valitsivat juuri ne kengät.

 

 

 

****************************************************************************

 

Kirjoja ja oppaita

 

VARESin toimistolta löytyy useita erilaisia kirjoja ja oppaita, joita voi myös vapaasti lainata. Esimerkiksi Fasilitaattorin työkirja, Onnistunut vapaaehtoistoiminta, Meillä on idea!-yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas sekä paljon muita. Osa julkaisuista on saatavilla myös sähköisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa, Kansalaisareenan julkaisuja 2/2018

Tuettu vapaaehtoistoiminta avain osallisuuteen, Kansalaisareenan julkaisuja 3/2017
http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2017/11/Tuettu_vapaaehtoistoiminta_WEB_KORJ2.pdf

Bahmani Airin, Honkasalo Veronika. 2016. Kulttuurisensitiivinen sukupuoli.

Viren Liisa, Telkki Heidi, Voutilainen Sanna. 2011. Tuen ja kohtaan maahanmuuttajanaisia.

Meillä on idea! Yhteiskunnallisen yrittäjyyden opas. 2016.

Onnistunut vapaaehtoistoiminta – opas toiminnan kehittäjälle. 2014.

Kansalaisraati-käsikirja.

 

**********************************************************************

Brunou, Mari

Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa

DILA Lahden diakonilaitos

Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa-projektissa kehitettiin uusi tuetun vapaaehtoistoiminnan toimintamalli erityisryhmien toimijuuden vahvistamiseksi. Tuetun vapaaehtoistoiminnan ydin on osallisuudessa. Se on mahdollisuutta kuulua yhteisöihin, saada mielekästä tekemistä omaan elämään, sisältöä arkeen, onnistumisia, iloa ja varmuutta toimintaan. Projektissa tehty kehittämistyö on synnyttänyt Lahden Diakonialaitoksella uudenlaista ymmärrystä siitä, miten ihmisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada tehdä hyvää, kuulua yhteisöön ja olla oman elämän aktiivinen toimija.

 

**************************************************************************

Kuuluvainen, Salla:
Vapaaehtoistyön johtaminen
Kansalaisfoorumi 2015

Vapaaehtoiset ovat useiden suomalaisten yhdistyksien korvaamaton voimavara. Miten vapaaehtoistoimintaa voidaan johtaa niin, että vapaaehtoiset voivat hyvin ja ovat motivoituneita? Vapaaehtoisten tulee tuntea, että heitä arvostetaan ja heidän antama aika on tärkeää. Kuinka uusia vapaaehtoisia saadaan motivoitua ja sitoutettua mukaan kansalaistoimintaan? Kattava opas käytännön vapaaehtoistoiminnan johtamiseen niin yhdistykselle kuin valtakunnallisille järjestöille.

 

 

************************************************

Harju, Aaro & Ruuskanen-Himma, Eila:
Onnistu muutoksessa, Järjestöjohtajan ja kehittäjän käsikirja
Kansalaisfoorumi 2016 

Kattava tietopaketti järjestön menestyksekkään tulevaisuuden rakentamisesta hyvän johtajuuden keinoin. Tukee onnistumaan muutoksissa, jotka ovat järjestöille useimmiten haasteellisia. Muutokset ovat kuitenkin myös suuria mahdollisuuksia, jotka kannattaa hyödyntää. Teoksessa korostuu vuorovaikutuksellinen, systemaattinen ja kehittävä johtaminen sekä se, että kaiken toiminnan ja tekemisen keskiössä on ihminen. Sisältää kiinnostavia
keskustelun ja pohdinnan aiheita esimerkiksi työpajoihin,
lämmittelyksi kokouksiin tai sinulle, joka haluat kehittää itseäsi
toimijana järjestössäsi.

 

*******************************************************************

 

Seppälä, Piritta:
Kuuntele & keskustele – Näin järjestösi toimii tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa
Kustantaja: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi ja tekijä (2014)

Toimiiko järjestösi tavoitteellisesti sosiaalisessa mediassa? Saadaanko järjestössäsi sosiaalisesta mediasta irti kaikki mahdollinen hyöty? Kirja on ajankohtainen opas suomalaisille järjestöille siitä, kuinka sosiaalisen median käytöstä tulee tehokasta ja toimivaa. Kirjan kirjoittaja, Piritta Seppälä on sosiaalisen median ja verkkoviestinnän kouluttaja.

 

 

 

 

 Muokattu viimeksi: 13.10.2020