Tähän keräämme keskeisiä yhteisiä materiaaleja:

 

 

Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä eniten palautetta

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti vuonna 2015 vapaaehtoistyöhön liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita ja ohjeistuksen täsmentämistä. Samalla selvitettiin myös ministeriöiden koordinointivastuita vapaaehtoistoiminnan edellytysten kehittämisen osalta. Työryhmä ehdotti, että oikeusministeriö toimisi jatkossa vapaaehtoistyön koordinaation ja kehittämisen vastuuministeriönä. demokratia.fi

 

Tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen haastoi osallistujat pohtimaan tulevaisuuden ilmiöiden signaaleja  VARES-päivässä 18.2.

Elina Hiltusen diamateriaalin 3 avainta tulevaisuuteen löydät tästä.

 

Tutustu, seuraa ja parasta reilusti

www.yhteismaa.fi Suunnittelemme ja toteutamme yhteiskunnallisesti merkityksellisiä projekteja, palveluja ja tapahtumia. Toimintaa esitteli Jaakko Blomberg vapaaehtoistoimijoiden syysseminaarissa Tampereella 3.-4.11.

 

Työttömän oikeus harrastaa vapaaehtoistoimintaa

Oikeus työttömyysetuuteen vapaaehtois- ja talkootyön aikana_diasarja (Linkki diasarjaan on korjauksen alla, tällä hetkellä ei avaudu) Diasarja Hyvän mielen talon järjestämästä koulutuksesta

Ohjeistusta TE-palveluiden nettisivuilta löytyy tästä linkistä.

 

Talokävely ohjeet ja muu materiaali

Naapuriapu, Asukkaista turvaa toisilleen -hanke
Meritulli ja Heinäpään asukasyhdistys ry

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen adressi luovutettiin puolueille eduskunnassa 6.3.2015 

http://www.youtube.com/watch?v=R0uLXpJFgvg

 

Kanslaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle. 2015. Setlementtijulkaisuja 34. (12.1 MB)

Uusi paikallisuus -hanke, Setlementtiliitto. Vaasan yliopisto, Levon instituutti. 2015. ISBN 978-952-67735-9-9 (painettu) ISBN 978-952-7141-00-7 (pdf).

Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen. Opas pohjautuu Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen kokemuksiin raatien järjestämisestä ja deliberatiivisen demokratian ihanteisiin.

Käsikirja on tehty yhteistyössä Vaasan yliopiston Levon instituutin kanssa. Opas on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

 

RIKOSREKISTERIOTE VAPAAEHTOISTOIMINNASSA (Linkki on korjauksen alla, tällä hetkellä ei avaudu)

Vapaaehtoisen rikosrekisteriotteen tarkistaminen VARES- verkoston koulutus, Maarit Saukko, RIKU
https://www.varesverkosto.fi/files/vet/vares/koulutusesitteet/rikosrekisteriote.pptx

 

Voimaa verkosta – Sosiaalinen media vapaaehtoistoiminnan työkaluna.

Materiaalia 8.6 Valikko -seminaarin koulutuspäivältä. Voimaa verkosta- Diaesitys 8.6.2017

 

Vapaaehtoistyön vakuuttaminen

LähiTapiolan riskipäällikkö Jarno Rovan alustus vapaaehtoistoiminnan verkosto VARESin palaverissa. Vapaaehtoistyön vakuuttaminen

 

Vapaaehtoistyö – Tietotorin infopaketti

Vapaaehtoistyön tietopaketti demokratia.fi:n Tietotorilla. Tietoa mm. verotuksesta ja kulujen korvauksesta, hygieniapassista, työttömän oikeudesta tehdä vapaaehtoistyötä ja paljon muuta.

 

Sähköisiä kanavia ryhmätyöskentelyyn ja koulutuksiin

Sähköisiä, maksuttomia ryhmäläsiä ja koulutukseen osallistuvien osallistavia menetelmiä hyödyntäviä alustoja löydät listattuna alta:

  • Kahoot! – toteuta kysely reaaliajassa sähköisesti
  • Padlet – sähköinen post-it-lappualusta, jossa osallistujat voivat lisätä kuvia, kysymyksiä ja muita omia tuotoksia yhteiseen tauluun,
  • Powtoon – työväline lyhyiden esittelyvideoiden tai esityksien luomiseen

 

Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen

Kansalaisareenan julkaisuja 3/2017. Tuetun vapaaehtoistoiminnan oppaan kirjoittamisessa on mukana Vuolteen VARES-verkoston Annukka Oksman-Hiukka, Pirjo Honkanen, Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Ilonpisara-hankkeen Marjaleena Kyllönen sekä ODL:n ESIKOTO-hankkeen Anu Ylisaukko-oja, aiheena TuttaVa – vapaaehtoistoiminta maahanmuuttajien kotoutumisessa. Lue opasta tästä.

 

Vapaaehtoistoiminnan säännöstö

Materiaali 28.2.2018 koulutuksesta. Koulutuksen aiheina oli mm. vapaaehtoistoiminnan vastuut, salassapito, vakuutukset, vapaaehtoisten taustan selvittäminen sekä vapaaehtoisten palkitseminen ja kiittäminen verottajan näkökulmasta.

Vapaaehtoistoiminnan säännöstö_2018


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 25.03.2018