Keltaisia kukkia puron laidalla.


Helmikuun peruskurssit Koulutimme  58 vapaaehtoisen velvollisuudet ja oikeudet tunnistavaa  vapaaehtoista verkostomme vapaaehtoisiksi.
Helmikuun peruskurssit keräsivät ennätykselliset 58 osallistujaa kaikkiaan 4 kurssille. VARESin jäsenet tekivät innokkaasti vierailuja kursseilla esitellen omia tehtäviään. Kurssilaiset kyselivät kiinnostuneena ja olivat hyvin tyytyväisiä saamiinsa vastauksiin ja niiden virittämiin yhteisiin pohdintoihin. Kiitos teille, jotka tällä kertaa pääsitte mukaan.

Vapaaehtoistoiminnan näyttely
Kerroimme vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista VARES-verkostossa muhoslaisille.
Iloa, eloa …. valokuvanäyttely toteutettiin pienillä päivityksillä Muhoksen kirjastossa helmikuun ajan. Pidimme myös infotilaisuuden näyttelyn yhteydessä.

Mielipidekirjoitukset
Nostimme vapaaehtoistoiminnan merkitystä ja voimaa esille sanomalehti Kalevassa aiheilla: Arkioppiminen näkyväksi työpaikkahaastattelussa (digitaaliset osaamismerkit)  ja Vapaaehtoiset osa selviytymistarinaa (korona-ajan vapaaehtoistoiminta) 

Tiimit ja ohjausryhmä kokoontuivat:  
Talven ensimmäinen tiimikierros käytiin tammikuussa vielä perinteisellä tavalla Vuolteella.
Motivointitiimi pääsi varovaiseen alkuun yritysvapaaehtoistoiminnan ideoinnissa.
Imagotiimi korosti kuvan merkitystä vapaaehtoistehtävien yhteydessä. Ohjeet liitteenä
Molemmat tiimit työstivät osaamismerkkien arvioinnissa tukena käytettävien haastattelukysymyksiä.
Maahanmuuttajatyöntiimissä keskustelimme ajankohtaisista toiminnoista ja ilmiöistä. Uusia hankkeitakin oli alkamassa ja yhteistyökumppaneita kyseltiin mukaan.
Ohjausryhmälle lähetimme näin poikkeusoloissa katsauksen VARESin roolista kehittyvässä Oulu-avun yhteistyössä.

Digitaaliset osaamismerkit VARES-verkostossa
Nostamme esille ja lisäämme vapaaehtoistoiminnan arvostusta kuvaamalla vapaaehtoistoiminnassa kasvavaa osaamista digitaalisin osaamismerkein. Vapaaehtoinen voi esittää osaamistaan esim. työpaikkahaastattelussa.
Tästä pääset osaamismerkkisivulle, joka on suunnattu vapaaehtoistehtävien järjestäjille.

Pikku-Syötteellä
Vahvistimme VARESlaisten työhyvinvointia ja verkoston yhteishenkeä. 
VARES-päivä 18.2. erityisenä aiheenamme oli työhyvinvointi, Ensi- ja turvakodin Raija Lohilahti alusti päivän aiheen ja Oulun Seudun Muistiyhdistyksen Minna Kaltio jatkoi kognitiivisen ergonomia aiheella. Tuolloin emme arvanneet kuinka ajankohtainen Minnan aihe tulisi kevään aikana olemaan. Työpajoissa keskustelimme osin osallistujien lähettämien aiheiden pohjalta vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista ja työssäjaksamisesta. Loppuiltapäivä kului liikunnallisissa merkeissä jousiammunnassa ja ulkoilussa.

VARES-video valmistui 
Tässä videossa ovat kohderyhmänä eläkeikäiset. Se on VARES-sarjan 1. video. Videon on kuvannut Sanna Perälä. Kiitos kaikille videossa esiintyvien vapaaehtoisten koordinaattoreille yhteistyöstä videon onnistumiseksi.
Rohkaisemme eläikäisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan esittelemässä verkostomme vapaaehtoisten avulla, millaisia vaikutuksia elämään ja mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminta on tuonut heidän elämäänsä eläkeikäisenä.  Tästä linkistä pääset katsomaan videon.

Korona-aika asetti koko VARES-verkon uuden eteen
Oulun kaupunki lähti yhdistämään eri tahoja yhteistyöhön Oulu-apu nimikkeen alle. Useat VARESin jäsenet kehittivät eri-ikäisille tarkoitettuja auttamismuotoja koronarajoitusten sallimissa puitteissa näistä esim. iltaluuri, kauppajelppi, vanhempien pysäkki, läksyapu, online sovittelu. Erityisen luovuutensa jäsenemme näyttivät kehittäessään virkistystä toimijoilleen esim. OSMY-tv, karanteeniKAMPA, kotoiluvinkit, jumpat, laulu- ja musiikkihetket esimerkkejä on paljon. Yllä mainituista keräsimme osan VARESin tästä linkistä avautuvalle koronasivulle.

VARESin rooliksi Oulu-apu yhteistyössä tuli julkaista erilaisia korona-ajan tehtäviä www.varesverkosto.fi –sivustolla. Verkostomme näytti tässä mahtavaa yhteistyötahtoa ja useimmat ohjasivat ehkä tauolla olevat tai muutoin halukkaat vapaaehtoisensa korona-ajan väliaikaisiin tehtäviin. VARES huolehtii myös vapaaehtoisten perehdytyksestä ja hygieniaohjeistuksesta, mikä näin korona-aikana vaatii erityistä huolellisuutta.

Virtuaalikahvit
Ylläpidämme verkostomme yhteenkuuluvuutta ja hyvää yhteishenkeä poikkeusaikana, minkä johdosta jouduimme kehittämään uudenlaisia toiminnanmuotoja huomioidaksemme sekä vapaaehtoisemme että asiakkaamme.
Kahvit olemme tähän mennessä toteuttaneet jo 3 kertaa. Mukava määrä VARESlaisia on kokoontunut kertomaan ja jakamaan korona-ajan kuulumisia. On ollut vaikuttaa kuulla, miten upeat digiloikat on VARES-verkostossa otettu. Jäsenistä ja vapaaehtoisista todella huolehditaan. Pohjois-Suomen Syli-keskus hankkeen Iiris Pitkäjärvi on liittynyt joukkoomme ja saamme heistä uuden jäsenen. Tervetuloa VARES-verkostoon.

Minna Lassila aloitti VARESissa Pirjo Honkasen ja Sanna Perälän tilalla. Molemmat naiset olivat osa-aikaisessa työsuhteessa, joten emme uuvuta Minnaa kahden ihmisen työmäärällä.  Minna on suorittanut harjoittelun VARESissa ja sitä myöten tiedämme hänen sopivan tehtäväänsä hyvin.

Työnalla ja tulevaa
  • Vapaaehtoistoiminta korona-ajan vaatimusten mukaisista käytännöistä tehtävä  yhteisvideo.
  • VARES iltapäivä järjestetään kaupungin teatterin alueella keskiviikkona 24.6. klo 11.30-16.00.
  • Vapaaehtoistoiminnan peruskurssimateriaalin –katsaus uusien koordinaattorien ja muutoin kiinnostuneiden verkostolaisten kanssa  ti 1.9. klo 14.00-16.00 Vuolteella
  • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen VARES-verkostossa koulutus koordinaattoreille ja muille kiinnostuneille ke 9.9. klo 14-16 
  • Syksyn peruskurssit ke 16.9. klo 13.00 alkaen sekä viikonvaihdekurssi 25.-26.9. Tulkaa vierailemaan joko lähi- ja etäopetuksena toteutettavalle kurssille.
    Tästä peruskurssien aikatauluihin
  • Valtakunnalliset VALIKKO-päivät Oulussa 3.12. Kansalaisareena ry, Vuolle Setlementti ry ja Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES


Muokattu viimeksi: 18.06.2020