VARESin jäsenet ja yhteistyökumppanit

Syksyn alussa Suomen Meniereliitto/Oulun Seudun yhdistys ja Oulun Reumayhdistys ry liittyivät verkostoomme, johon kuuluu nyt 44 jäsenorganisaatiota.  Lisäksi kokoamme maahanmuuttajatyön tiimin (24 henkeä), minkä tarkoituksena on lisätä maahanmuuttajatyötä tekevien yhtenäistä kokemusten jakamista ja uusien yhteistyömuotojen synnyttämistä.

Työpajat uutena mukaan VARES-työskentelyyn
Syksyn ohjelmaan lisäsimme uusia työpajoja, joissa käymme läpi yhteisiä ”työkalujamme”.  Nämä työpajat toimivat uusille koordinaattoreille perehdytyksenä vapaaehtoistoiminnan koordinointiin sekä kertauksena jo pitempään mukana olleille:

  • Yhteisen peruskurssimme, noin 9 tuntia, sisältö ja sen päivittäminen, 2 h 
  • Innostavan vapaaehtoistehtävän kuvauksen laatiminen ja ilmoittaminen  (varesverkosto.fi ja vapaaehtoistyö.fi), 2 h
  • Osaamismerkit vapaaehtoistoiminnassa, 2 h 
  • STEA-hakemuspaja toteutettiin myös ensimmäistä kertaa. Pienellä porukalla kävimme läpi STEAn  uudistunutta hakukaavaketta pohtien tavoitteita, mittareita ja miten niiden antamia tuloksia hyödynnetään jatkossa jne.   Näin myöhemmin voimme arvella, että yhteistyöllämme oli merkitystä, sillä jokainen pajaan osallistunut sai jatkorahoituksen ja yhden rahoitus jopa kasvoi, mitä voi pitää pienenä ihmeenä tänä aikana.  VARES  jatkaa STEAn ehdotuksen mukaan ainakin  kaksi vuotta eteenpäin, 2 h

Jatkoimme kerran kuussa  koko VARES-verkostoa kokoavia etäkokouksia
Osallistuminen etäkokouksiin oli aktiivista.  Näissä yhteiskokouksissa kaikki VARESlaiset pääsivät tutustumaan toisiinsa. Joulukuun pikkujouluinen kokous osoitti VARESlaisten heittäytymiskyvyn ja leikkimielisyyden 🙂    Yhteiskokouksia jatketaan keväällä 2021.  
 

Peruskurssit vetivät hyvin koronasta huolimatta Vapaaehtoistoiminnan peruskursseille (live ja etä) osallistui vuoden 2020 aikana  95 henkeä.  Jouduimme hieman rajoittamaan kurssien osallistujamäärää noudattaaksemme vallitsevia turvaohjeita.  Normaalikoulun 8. luokkalaisten kerho siirtyi helmikuulle 2021.
Koulutettujen määrässä ei ole korona-ajan tehtäviin kouluttamamme vapaaehtoiset. Etäkurssin toteutimme ALVA-verkoston kanssa yhdessä.  Jatkamme yhteistyötä keväällä 2021.   

VARESlaiset vierailivat kursseilla sekä paikan päällä että etänä.  Infoja pidimme suomeksi ja yhden englanniksi.   Myönsimme kaikille peruskurssin hyväksytysti suorittaneille Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi –osaamismerkin (nyt yhteensä 164 merkkiä)   Lisäksi myönsimme Vapaaehtoistoiminnan osaaja– merkin 4:lle verkostomme vapaaehtoiselle. 

Työnohjausta koordinaattoreille
Kaikki halukkaat verkostomme vapaaehtoisten koordinaatiotyötä tekevät pääsivät joko ryhmämuotoiseen tai yksilötyönohjaukseen. Työnohjauksissa olemme saaneet hyvää palautetta ja varmasti ne osaltaan vahvistavat verkostomme yhteishenkeä.

OuluToivo-hanke kokosi Oulu avun kokemukset
Korona-keväänä perustettu Oulu-apu toiminta jatkui syyskuukausina OuluToivo2020-hankkeena, jossa yhtenä tavoitteena oli varautua tuleviin haasteisiin, joita joudumme kohtaamaan.  Hankkeen päätoteuttaja Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä sekä osatoteuttajana Diakonia-ammattikorkeakoulu kokosivat Oulu avun toimijat yhteisen suunnittelun äärelle.  VARES,  SPR ja ev.lut. seurakuntayhtymä osallistuivat aktiivisesti hankkeen järjestämään työskentelyyn lähinnä vapaaehtoisten koordinoinnin osalta. Vapaaehtoisten perehdytys/koulutus ja  aluevastuut on jaettu.

SPR kantaa jatkossakin suuren vastuun vapaaehtoistensa avulla Oulun seudulla.  VARES-verkosto kouluttaa uudet vapaaehtoiset (muut kuin SPR:n), koordinoi ja vastaa asiointiavusta keskusta-Tuira alueella ja  siitä pohjoiseen ilmansuuntaan. Asukasyhdistykset ja ev.lut. seurakunta ovat olleet vahvassa roolissa auttamassa  alueidensa heikommassa asemassa olevia. Korona-ajan varsinainen asiointiapu on osaltamme ns. valmiustilassa.  Korona-ajan psykosomaattiset ja esim. perheiden taloudelliset ongelmat  sen sijaan pitävät verkostomme toimijat kiireisinä vielä pitkään …     Näistä yksi esimerkki on Oulun Kriisikeskuksen korona-ajan kohdennettu psykososiaalinen apu, joka käynnistettiin erityisrahoituksen turvin.

Puhelinrinkitoiminta on edelleen ajankohtainen
Puhelinrinkitoiminta sai uuden sysäyksen korona-aikana.  Olemme järjestäneet jo 2 etäkoulutusta sekä jakaneet koulutuksemme materiaalit koko Suomen valikkoryhmien puheenjohtajille.  Puhelirinki  tuo mahdollisuuden koota yhteen ihmisiä, joilla ei ole älypuhelinta käytössään, minkä teeman äärelle tahansa. Vain kokouspuhelun ottajalla pitää olla älypuhelin.  Rinkiä voi vetää ammattilainen tai vapaaehtoinen.

Valikkoverkoston syyswebinaari 3.12. 

Järjestimme Kansalaisareena ry:n kanssa valtakunnallisen syyswebinaarin 3.12.  Webinaari mahdollisti ennätyksellisen osallistujamäärän 156 henkeä.

Webinaarin tallenne tekstitettynä löytyy tästä linkistä. 

Linkit  webinaariin diamateriaaleihin:

 

 

Vuoden vapaaehtoinen 4.12.

Vuoden vapaaehtoiseksi valittiin


Paula-Sirkka Vähämäki  Hän toimii kriisipuhelin vapaaehtoisena Ylöjärvellä.   
  Verkostomme upeita ehdokkaita olivat;  Helena Manelius Vuolteen lähiapu, Lahja Impola Omaishoitajat, Timo Kuusijärvi Parasta Lapsille ja Minna Koirikivi 4 H-yhdistys Ylivieska.   

Kiitollisuuskalenterit jaoimme VARESlaisille vahvistamaan hyvää mieltä ja hyvinvointia  koronapandemian  aiheuttamassa epävarmuuden tilassa.   Päivittäinen kiitollisuus ja huomion kiinnittäminen elämämme pieniä ja suuria asioita kohtaan lisää läsnäolon tunteen ja silmien avautumisen myötä onnellisuuttamme.

Luukku 24     Muista nauttia joka solullasi, ohjaa meitä näkemään kaikkea sitä hyvää, mitä  ympärillämme jo on. Muokattu viimeksi: 08.06.2021