Motivointitiimin tehtävänkuvaus


Motivointitiimi on vapaaehtoistoiminnan koulutuksen ja edunvalvonnan asiantuntijatyöryhmä. Ideoi ja kehittää sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville monipuolista koulutusta, valmennusta ja virkistävää toimintaa. Kehittää oppilaitosyhteistyötä.

 

Sovitut tiimipalaverit: 

Seuraava motivointitiimin kokous pidetään maaliskuussa 2021.  Tiimiläisille on lähetetty postia kokousajan sopimista varten.

Kokous pidetään teams-verkkoyhteydellä.

 

Tiimin jäsenet:

Elisa Tomperi Kynnys ry elisa.tomperi@samat.kynnys.fi

Susanna Niemelä  Oulun Reumayhdistys  susanna.mentori@gmail.com

Sirpa Kemppainen Oulun ev.lut.seurakuntayhtymä, sirpa.kemppainen@evl.fi

Minna Kaltio Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, minna.kaltio@osmy.fi

Marja Heikkinen Oulun seudun omaishoitajat ry, marja.heikkinen@osol.fi

Nina Kallunki  Oulun Seudun Meniereyhdistys ry  nina.mkallunki@gmail.com

Jenni Tulppo Hyvän mielen talo ry jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi

Sanna Kalajanniska Huoma ry, sanna.kalajanniska@huoma.fi

Taina Rajanen Takuu-Säätiö, taina.rajanen@takuu-saatio.fi

Hannele Huovinen Ikäihmisten olohuone, ikaihmistenolohuone@gmail.com

Lotta Pakanen Opintokeskus Sivis, lotta.pakanen@ok-sivis.fi

Teija Karisaari-Kittilä, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, ppjane@kumppanuuskeskus.fi

Raija Lohilahti Oulun ensi- ja turvakoti ry, oulunmieskaverit@oetk.fi

Minna Lassila ja Annukka Oksman-Hiukka VARES/ Vuolle Setlementti ry   vares@vuolleoulu.fiMuokattu viimeksi: 01.03.2021