Motivointitiimin tehtävänkuvaus


Motivointitiimi on vapaaehtoistoiminnan koulutuksen ja edunvalvonnan asiantuntijatyöryhmä. Ideoi ja kehittää sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville monipuolista koulutusta, valmennusta ja virkistävää toimintaa. Kehittää oppilaitosyhteistyötä.

 

Sovitut tiimipalaverit: 

Seuraava motivointitiimin kokous pidetään 20.1. klo 10.30-11.30.

Kokous pidetään teams-verkkoyhteydessä.  Asialista ja osallistumislinkki lähetetään kaikille tiimin jäsenille sähköpostitse.

 

Tiimin jäsenet:

Elisa Tomperi Kynnys ry elisa.tomperi@samat.kynnys.fi

Susanna Niemelä  Oulun Reumayhdistys  susanna.mentori@gmail.com

Salme Kinnunen Oulun ev.lut.seurakuntayhtymä, salme.kinnunen@evl.fi

Sirpa Kemppainen Oulun ev.lut.seurakuntayhtymä, sirpa.kemppainen@evl.fi

Minna Kaltio Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, minna.kaltio@osmy.fi

Marja Heikkinen Oulun seudun omaishoitajat ry, marja.heikkinen@osol.fi

Jenni Tulppo Hyvän mielen talo ry jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi

Sanna Kalajanniska Huoma ry, sanna.kalajanniska@huoma.fi

Taina Rajanen Takuu-Säätiö, taina.rajanen@takuu-saatio.fi

Hannele Huovinen Ikäihmisten olohuone, ikaihmistenolohuone@gmail.com

Lotta Pakanen Opintokeskus Sivis, lotta.pakanen@ok-sivis.fi

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys ry, info@tukiyhdistys.fi

Teija Karisaari-Kittilä, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, ppjane@kumppanuuskeskus.fi

Raija Lohilahti Oulun ensi- ja turvakoti ry, oulunmieskaverit@oetk.fiMuokattu viimeksi: 07.01.2021