Motivointitiimin tehtävänkuvaus


Motivointitiimi on vapaaehtoistoiminnan koulutuksen ja edunvalvonnan asiantuntijatyöryhmä. Ideoi ja kehittää sekä vapaaehtoisille, että vapaaehtoistoimintaa koordinoiville monipuolista koulutusta, valmennusta ja virkistävää toimintaa. Kehittää oppilaitosyhteistyötä.

 

Sovitut tiimipalaverit: 

Syksyn 2021 motivointitiimin kokoukset pidetään tiistaisin  7.9. klo 9.00-10.30 ja 9.11. klo 14.00-15.30.
Talvella 2022  kokoukset järjestetään Vuolteella 18.1.  klo 9.00-10.30 ja etänä 29.3.2022 klo 14.00-15.30 (teams-kokous)

Lähetämme tiimin jäsenille kokouskutsut sähköpostitse noin viikkoa ennen kokousta.

 

Tiimin jäsenet:

Kynnys ry

Anni Mannelin Oulun Invalidien yhdistys ry  anni.mannelin@oiy.fi

Susanna Niemelä  Oulun Reumayhdistys  susanna.mentori@gmail.com

Sirpa Kemppainen Oulun ev.lut.seurakuntayhtymä, sirpa.kemppainen@evl.fi

Minna Kaltio Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, minna.kaltio@osmy.fi

Marja Heikkinen Oulun seudun omaishoitajat ry, marja.heikkinen@osol.fi

Nina Kallunki  Oulun Seudun Meniereyhdistys ry  nina.mkallunki@gmail.com

Jenni Tulppo Hyvän mielen talo ry jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi

Sanna Kalajanniska Huoma ry, sanna.kalajanniska@huoma.fi

Taina Rajanen Takuu-Säätiö, taina.rajanen@takuu-saatio.fi

Hannele Huovinen Ikäihmisten olohuone, ikaihmistenolohuone@gmail.com

Sanna Saarimaa OK-Sivis sanna.saarimaa@ok-sivis.fi

Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Raija Lohilahti Oulun ensi- ja turvakoti ry, oulunmieskaverit@oetk.fi

Minna Lassila ja Annukka Oksman-Hiukka VARES/ Vuolle Setlementti ry   vares@vuolleoulu.fiMuokattu viimeksi: 28.10.2021