Mikä on VARES?

 

VARES -verkosto edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan roolin tunnistamista osana yhteiskunnan perusrakenteita ja suhteessa julkiseen palveluntuotantoon. Vapaaehtoistyö ja -toiminta ovat parhaimmillaan alueen kaikille asukkaille tasavertaisen osallisuuden väylä ja tuki.

Verkoston toiminnan ydin on edistää ja tukea alueellisten toimijoiden ja vapaaehtoistyötä tekevien
(kts. VAREksen jäsenet) osaamista ja pienehköjä resursseja ja saada tätä kautta voimaa ja harteita vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksien parantamiselle.

Tiedämme, että yhteisen  tekemisen, oppimisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta synnytämme uutta, näkyvää, laadukasta kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä on luonteva ja toimiva yhteistyö niin järjestöjen ja seurakuntien välillä kuin suhteessa julkisiin toimijoihin.

Vapaaehtoistoiminnan verkosto VAREksen hallinnonti on osa Vuolle Setlementin laajaa vapaaehtoistoimintaa. VARES-verkoston toimintaa rahoittaa STEA.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 10.08.2017