Tule vapaaehtoiseksi Rikosuhripäivystykseen (RIKU)

 

RIKUn tärkein voimavara ovat vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistyömme on monipuolista ja mielenkiintoista toimintaa. Tällä hetkellä toiminnassamme on noin 300 osaavaa ja innostunutta vapaaehtoistyöntekijää ja noin 40 pääosin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista ohjaamassa ja koordinoimassa työtämme. Emme edellytä vapaaehtoisilta mitään erityistä ammatillista taustaa. Koulutamme kaikki toimintaan mukaan tulevat.

RIKUn vapaaehtoistyö sopii aikuiselle ihmiselle, joka on valmis sitoutumaan haasteelliseen ja erittäin kiinnostavaan vapaaehtoistoimintaan.


RIKUn vapaaehtoistyö sopii aikuiselle ihmiselle

• joka on valmis sitoutumaan haasteelliseen ja erittäin kiinnostavaan   vapaaehtoistoimintaan

• jonka oma elämä on tasapainossa

• jolla ei ole omaa rikosuhrikokemusta lähimenneisyydessä

• joka ei ole syyllistynyt vakaviin rikoksiin

• jolla on aikaa ja voimia auttaa vaikeissakin elämäntilanteissa olevia asiakkaitamme

• joka voi toimia toisinaan erikseen sovittaessa myös päiväaikaan,
esim. vuorotyöläiset, eläkeläiset, osa-aikatyöläiset yms.

• jolla on avoin ja suvaitsevainen mieli sekä taitoa kuunnella toista ihmistä

 

Mitä RIKUn vapaaehtoistyö on konkreettisesti?

Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Suurin osa asiakkaistamme ovat erilaisten väkivaltarikosten uhreja. Palvelumme perustuvat ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistoimintaan. Emme maksa toiminnasta palkkaa tai palkkiota, mutta korvaamme toiminnasta aiheutuvia matka- ja puhelinkuluja.

 

Vapaaehtoistyöntekijämme voivat toimia puhelinpäivystäjinä, verkkotyössä ja tukihenkilöinä:

• Valtakunnallisen Auttavan puhelimen päivystäjät kuuntelevat, antavat neuvoja ja  henkistä tukea. Tarvittaessa he ohjaavat soittajat RIKUn muihin palveluihin tai ammattiavun piiriin.

• Juristin puhelinneuvonnassa päivystävät juridisen koulutuksen saaneet ja rikosasioiden parissa ammatikseen työskentelevät vapaaehtoiset. Soittaja voi tarkistaa lainmukaisia oikeuksiaan ja saada niihin liittyvää ohjausta.

• Palvelupisteissämme toimivat tukihenkilöt auttavat asiakasta henkilökohtaisesti. He kulkevat asiakkaan rinnalla tarjoten henkistä tukea ja käytännön neuvoja. Tukihenkilö voi olla asiakkaan mukana esim. poliisilaitoksella, oikeudenkäynneissä tai muissa rikosasiaan liittyvissä viranomaistapaamisissa – siksi korostamme päiväaikaan toimimisen mahdollisuutta. Muut asiakastapaamiset voidaan sopia sellaiseen ajankohtaan, joka parhaiten asiakkaalle ja tukihenkilölle sopii.

• Verkkotyössä päivystäjät vastaavat vuorollaan kysymyksiin RIKUnetissä, julkisilla keskustelupalstoilla ja RIKUn chat-työssä.

 

Miten RIKUn vapaaehtoiseksi pääsee?

Vapaaehtoisia tarvitaan jatkuvasti lisää. Vaikka RIKUn vapaaehtoiset ovatkin osoittautuneet keskimääräistä sitoutuneemmiksi vapaaehtoistehtävässään, on luonnollista, että jotkut jäävät pois ja uusia tarvitaan tilalle. Uusia vapaaehtoisia tarvitaan myös silloin, kun perustetaan uusi palvelupiste tai asiakasmäärät ovat lisääntyneet.

 

RIKUn peruskursseista ilmoitetaan näillä www.riku.fi- sivuilla kohdassa koulutukset ja seminaarit. Samassa kohdassa on ohje yhteydenottamisesta. Peruskurssien kesto vaihtelee 40-60 h. Koulutus sisältää tietoa muun muassa rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä auttamisesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta.

 

Ennen koulutusta on RIKUn työntekijän kanssa yhteinen arviointi tehtävän sisällöstä ja sopivuudesta hakijalle. Mikäli alueellasi ei ole lähiaikoina alkamassa koulutusta, voit olla yhteydessä lähimpään aluetoimistoomme tai palvelupisteeseemme ja kertoa kiinnostuksestasi yhteystiedot.

Tarkistamme oikeusrekisterikeskuksesta jokaisen vapaaehtoisen rikostaustan (laki 148/2014)


Muokattu viimeksi: 17.07.2019