Tietoa varesverkosto.fi palvelusta

 

Varesverkosto.fi -verkkopalvelukokonaisuus on yksi valtakunnallisen www.toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuuden alueellinen rinnakkaisverkkopalvelu.

Toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on perustettu helpottamaan kansalaistoiminnan parissa toimivien järjestöjen, yhdistysten, yhteisöjen, seurakuntien, kuntien ja kaupunkien sekä ei-kaupallisten yritysten toiminnan, vapaaehtoistyön ja kehittämistoiminnan löytämistä ja viestintää.

Toimeksi.fi -verkkopalvelun motto on Tuumasta toimeksi, jolla kuvataan sitä, miten toiminta tuodaan esille ja siihen osallistutaan aktiivisesti.

Varesverkosto.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältö keskittyy vapaaehtoistoimintaan VARES-verkoston toiminta-alueella Pohjois-Pohjanmaalla. Palvelun sisältö on suunnattu kansalaisille, yhdistys- ja järjestötoimijoille, oppilaitosten edustajille sekä viranomaisille.

Palvelun sisältö

varesverkosto.fi -verkkopalvelukokonaisuuden sisältönä ovat

 • palveluntuottajien tuottama sisältö, jossa tuodaan esille mm. erilaista ohjeistusta, ja vinkkejä yhdistyksille ja kansalaistoimijoille sekä palveluntuottajien sosiaalisten median kanavissa tuottamaa sisältöä nostettuna palveluun
 • käyttäjien tuottama sisältö ihimiset.fi aluepalvelun kautta toiminnasta, tapahtumista, vapaaehtoistehtävistä ja ajankohtaisista uutisista. Käyttäjät ja kansalaiset tuottavat myös tarinoita palveluun. Varesverkosto.fi nostaa ihimiset.fi käyttäjien tuottaman vapaaehtoistoimintaan liittyvän sisällön sivuilleen.

Palvelun sisällöntuotanto

Palvelun sisällöntuottajia ovat

 • rekisteröitymättömät käyttäjät (ihimiset.fi verkkopalvelun kautta)
 • rekisteröityneet käyttäjät (ihimiset.fi verkkopalvelun kautta)
 • palvelutuottajat

Rekisteröitymättömät käyttäjät voivat tuottaa palveluun tarinoita sekä antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Lisäksi rekisteröitymättömät käyttäjät voivat tuottaa kansalaistoimijan roolissa myös tapahtumia ja uutisia. Ilman kirjautumista tuotetut tapahtumat ja uutiset julkaistaan hyväksymismenettelyn kautta.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat tuottaa sisältöjä organisaatiostansa palveluun. Näitä sisältöjä ovat:

 • organisaation perustiedot,
 • toiminta,
 • tapahtumat,
 • vapaaehtoistehtävät,
 • ajankohtaiset uutiset

Lisäksi he voivat ottaa palvelun kautta vastaan tapahtumailmoittautumisia, kirjata toimintaan liittyviä tietoja palveluun sekä saada seurantatietoja eli tilastoja palvelusta. Rekisteröidyt käyttäjät voivat hoitaa vaikkapa koko toimintakauden seurannan palvelun kautta.

Sisältöjen julkaisu tapahtuu rekisteröityneen käyttäjän ja toimijan vastuulla. Rekisteröidy ihimiset.fi palveluun ja tutustu palvelun käyttöehtoihin tästä.

Palveluntuottajat eli palveluiden ylläpitäjät tuottavat palveluun ajankohtaista sisältöä sekä sisältöä pysyville sisältösivuille. Tällaista sisältöä ovat mm. ohjeistukset ja vinkit yhdistys- ja kansalaistoimijoille.

Palvelun tausta

www.toimeksi.fi -verkkopalvelukokonaisuus on avattu vuoden 2013 alussa. Palvelu on kehitetty usean eri järjestön yhteistyöllä ja sen on rahoittanut Raha-automaattiyhdistys (RAY).

Palvelun ovat perustaneet:

 • ESKO-koordinaatiohanke, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Kumppanuuskeskuksen neuvontapisteen kehittämisprojekti sekä Viestintä ja Vertaistoiminta Verkkoon –projekti, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 • Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen resurssikeskus -hanke, Oulun Seudun Setlementti ry (nyk. Vuolle setlementti ry )
 • Espoon Vapaaehtoisverkosto ja Win4all-hanke, EJY-Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Alun perin verkkopalvelukokonaisuus sisälsi valtakunnallisen www.toimeksi.fi -verkkopalvelun ja neljä alueellista verkkopalvelua:

 • Espoo: espoolaiset.fi (palvelutuottaja Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry)
 • Lappi: lappilaiset.fi (palvelutuottaja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry)
 • Pohjois-Pohjanmaa: ihimiset.fi (palvelutuottaja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry) ja varesverkosto.fi (palvelutuottaja Vuolle Setlementti ry)

Palvelun kehittäminen

Toimeksi.fi -palvelua kehitettiin vuosien 2016-2018 aikana RAY:n rahoittamassa Toimeksi 2.0 -hankkeessa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry. Kehittämistä tehdään myös yhdessä Toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuuden palveluntuottajista koostuvassa Toimeksi.fi -verkostossa.

Nykyisin  toimeksi.fi vetovastuun kantaa  Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry.Muokattu viimeksi: 26.04.2021