Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusselosteen on laatinut varesverkosto.fi ylläpitäjät. Saavutettavuusseloste on laadittu 23.9.2020 ja päivitetty 9.11.2020.

 

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Varesverkosto.fi täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

 

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat varesverkosto.fi – järjestötietopalvelun ylläpidon tekemään itsearviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Testauksessa on käytetty apuna WAVE – saavutettavuustyökalua.

 

Ei saavutettava sisältö verkkopalvelussa

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta ne tullaan korjaamaan mahdollisimman pian käytössä olevien resurssien puitteissa.

Nämä kriteerit koskevat toimeksi.fi -sivustoa, jonka paikallissivu varesverkosto.fi on.

 

WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA Ymmärrettävä)
Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot elementtien johdonmukaisesta merkitsemisestä eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.
Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA Hallittava).
Verkkosivuston elementtien nimilapuissa esiintyy puutteita.
Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.4 Linkkien nimeäminen (Taso A Hallittava)
Sivustolla on tekstisisältöä, joka sisältää linkkejä. Kaikissa linkeissä ei ole riittävän kuvaava linkkitekstiä vaan linkki on url-muodossa tai siinä on epämääräinen teksti lue lisää tai klikkaa tästä.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

Onnistumiskriteeri WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (Taso AA Havaittava)
Osoittimen viemällä päävalikon päälle tulee näkyviin alasvetovalikko. Kriteerin vaatimat ehdot eivät täyty, koska näkyviin tullutta sisältöä ei saa piilotettua siirtämättä osoitinta. Alavalikon näkyviin saaminen kohdistamalla osoitin siihen, on katsottu olevan olennainen toiminto verkkopalvelun toiminnan kannalta. Valikon toimiminen edellä mainitulla tavalla on automaattinen osa WordPress-WWW-sisällönhallintaohjelmistoa, jolle Toimeksi-verkkopalvelukokonaisuus on rakennettu.

Onnistumiskriteeri WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A Havaittava)
Otsikkotasoissa on puutteita sivuilla, joissa on käytetty lyhytkoodien listauksia. Lyhytkoodien listauksissa on määritelty koko toimeksi – verkkopalvelukokonaisuudessa automaattiset otsikkotasot. Näiden muuttaminen vaikuttaisi automaattisesti jokaisen sivun listauksiin, joissa on käytössä lyhytkoodinostot, jolloin otsikkotasoissa olisi virheitä joka tapauksessa osalla sivuista ja sivujen luettavuus kärsisi. Puuttuvien otsikkotasojen lisääminen olisi ongelmallista sivujen tarkoituksenmukaisen rakenteen kannalta.

Onnistumiskriteeri WCAG 4.1.1 Jäsentäminen (Taso A Toimintavarma)
Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.

Verkkopalvelusta löytyy käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Verkkopalveluun tuottavat sisältöä eri yhdistysten ja yhteisöjen toimijat. Verkkopalvelun käyttäjät voivat lisätä sivustolle sisältöjä, linkkejä, liitetiedostoja sekä valokuvia. Näiden tietojen osalta ei voida taata verkkopalvelun ylläpitäjän puolesta saavutettavuutta, vaan jokainen ilmoituksen tekijä on itse vastuussa julkaisemastaan sisällöstä.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Ota yhteyttä:  vares@vuolleoulu.fi

Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi
Verkkosivujen ylläpitäjät tekevät omalta osaltaan parannustyötä sivuja päivittäessään. Otamme huomioon meille osoitetut palautteet sivuston saavutettavuudesta ja ylläpidämme saavutettavuusselostetta.

 Muokattu viimeksi: 09.11.2020