Mitä vapaaehtoiselta edellytetään?

 

  • Vapaaehtoisuutta

Jokainen tulee mukaan toimintaan vapaaehtoisesti, omasta halustaan. Olennaista vapaaehtoistoiminnassa on henkilön oma tahto ja halu tehdä ja olla mukana toiminnassa. On myös tärkeää ymmärtää toiminnan tavoitteet ja sitä ohjaavat aatteet.

  • Luotettavuutta

Vapaaehtoinen on luotettava. Jokainen tekee ajallaan ja mahdollisimman hyvin ne tehtävät, joihin on lupautunut. Vapaaehtoisen on itse arvioitava omat voimavaransa, jotta hän ei lupaa enemmän kuin ehtii ja jaksaa tehdä, vaan löytää tasapainon oman arkielämänsä ja vapaaehtoistoiminnan välillä. Jokaisella on oikeus itse määritellä, kuinka pitkäksi aikaa haluaa sitoutua, mutta tästä lupauksesta on pidettävä kiinni.

  • Tasa-arvoisuutta

Vapaaehtoistoiminnassa kaikki osapuolet kohtaavat tasa-arvoisina, joskin erilaisina. Jokaista mukana olevaa arvostetaan ja heidät hyväksytään omana itsenään. Jokaisen tietoja ja taitoja tarvitaan ja käytetään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

(Otteita vapaaehtoistoiminnan koulutusaineistosta, Espoon vapaaehtoisverkosto)

 

Huomio myös tämä:
Tarkistamme oikeusrekisterikeskuksesta vapaaehtoisen rikostaustan lain vaatimusten mukaisesti (laki 148/2014).


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 19.05.2017