Mitä vapaaehtoistoiminta on VARES-verkoston tehtävissä?

 • Vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa.
 • Ei-ammatillista hyvinvointia edistävää toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
 • Kiinnostava harrastus, jossa vapaaehtoinen oppii uutta ja saa toteuttaa itseään.

Vareslaiset huomioivat toiminnassaan seuraavaa:

 • Vapaaehtoinen viihtyy toiminnassa ja tehtävässään.
 • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tehtävien vaatima perehdytys tai koulutus.
 • Vapaaehtoinen voi halutessaan osallistua varesverkoston järjestämiin lisäkoulutuksiin.
 • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä.
 • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
 • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan.
 • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kanssa.
 • Vapaaehtoiselta tarkistetaan rikosrekisteriote tehtävän niin vaatiessa.

Millaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnassa on?

 • Ystävätoiminta kotona ja laitoksissa
 • Vertaistukitoiminta
 • Talkootyö
 • Erilaiset kertaluontoiset tehtävät, esim. lipaskeräys, keikka-apu, tapahtuma-avustaja, valokuvaaja, digijelppari
 • Puhelinpäivystys ja verkossa tapahtuva päivystys
 • Tuki-ja kummioppilastoiminta
 • Kokemustoiminta kokemuskouluttaja, elävä kirja
 • Kerho-, seura- ja yhdistystoiminta
 • Luottamustoiminta, osallistuminen yhdistyksen hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn
 • Verkkopohjaisten sovellusten hyödyntäminen esim. some-kampanjavastaavana

 Muokattu viimeksi: 10.11.2020