Mitä vapaaehtoistoiminta on?

 • Vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa
 • Ei-ammatillista hyvinvointia edistävää toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin
 • Kaikille avoin harrastus, joka tarjoaa kullekin mielekästä tekemistä

 

Hyvinvoiva vapaaehtoinen on kaiken toiminnan perusta. Laadukkaasti järjestetyssä vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan:

 • Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta.
 • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
 • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan.
 • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa.
 • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä.
 • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys.
 • Vapaaehtoiselta tarkistetaan rikosrekisteriote tehtävän niin vaatiessa.

 

Vapaaehtoistoiminnan nykymuotoja:

 • Ystävätoiminta kotona ja laitoksissa
 • Vertaistukitoiminta
 • Puhelin tms. päivystys
 • Tuki- ja kummioppilastoiminta
 • Kerho-, seura- ja yhdistystoiminta
 • Erilaiset kertaluontoiset tehtävät, esim. lipaskeräykset, keikka-apu, tapahtuma-avustaja
 • Osallistuminen erilaisten järjestöjen hallitus- ja työryhmätyöskentelyihin
 • Tietotekniikan hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnassa on nousussa
 • Hyvin lyhyen tehtävän suorittaminen (ns. mikrovapaaehtoistoiminta)

 

 


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 23.03.2018