Mitä vapaaehtoistoiminta on?

 

 • Vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa
 • Ei-ammatillista hyvinvointia edistävää toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin
 • Kaikille avoin harrastus, joka tarjoaa kullekin mielekästä tekemistä

 

Hyvinvoiva vapaaehtoinen on kaiken toiminnan perusta. Laadukkaasti järjestetyssä vapaaehtoistoiminnassa huomioidaan:

 • Vapaaehtoisen tulee saada nauttia toiminnasta.
 • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
 • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan.
 • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kohdatessa.
 • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä.
 • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys.

 

Vapaaehtoistoiminnan nykymuotoja:

 • Ystävä- ja lähimmäistoiminta kotona ja laitoksissa, näkövammaisten lukupalvelu
 • Vertaistukitoiminta
 • Puhelinpäivystys eri yhteisöissä
 • Tuki- ja kummioppilastoiminta
 • Kerho-, seura- ja yhdistystoiminta, talkootyö
 • Erilaiset kertaluontoiset tehtävät, esim. lipaskeräykset, keikka-apu, kampanjat
 • Osallistuminen erilaisten järjestöjen hallitus- ja työryhmätyöskentelyihin
 • Tietotekniikan hyödyntäminen vapaaehtoistoiminnassa on nousussa

 

VARES mukana Ikäakatamian seminaaripäivässä aiheella Antamasi aika on arvokkainta. Kokemuspuheenvuoro Ommaiskortteerin ja AVEK-ystävätoiminnan vapaaehtoinen Susanna Niemelä.


Videoon pääset tästä avautuvasta linkistä.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 19.05.2017