Mitä vapaaehtoistoiminta on VARES-verkoston tehtävissä?

  • Vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa
  • Ei-ammatillista hyvinvointia edistävää toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin
  • Kiinnostava harrastus, jossa vapaaehtoinen saa toteuttaa itseään.

 
VARESlaiset huomioivat toiminnassaan seuraavaa:

  • Vapaaehtoinen viihtyy toiminnassa.
  • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys.
  • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä.
  • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
  • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan.
  • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kanssa.
  • Vapaaehtoiselta tarkistetaan rikosrekisteriote tehtävän niin vaatiessa.

     

    Millaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnassa on?

  • Ystävätoiminta kotona ja laitoksissa
  • Vertaistukitoiminta
  • Talkootyö
  • Erilaiset kertaluontoiset tehtävät, esim. lipaskeräys, keikka-apu, tapahtuma-avustaja, valokuvaaja
  • Puhelinpäivystys ja verkossa tapahtuva päivystys
  • Tuki-ja kummioppilastoiminta
  • Kerho-,seura- ja yhdistystoiminta
  • Osallistuminen yhdistyksen hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn
  • Verkkopohjaisten sovellusten hyödyntäminen esim. some-kampanjavastaavana


  • Muokattu viimeksi: 29.06.2018