Mitä vapaaehtoistoiminta on VARES-verkoston tehtävissä?

 • Vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa
 • Ei-ammatillista hyvinvointia edistävää toimintaa, jota tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin
 • Kiinnostava harrastus, jossa vapaaehtoinen saa toteuttaa itseään.

 
VARESlaiset huomioivat toiminnassaan seuraavaa:

 • Vapaaehtoinen viihtyy toiminnassa.
 • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tarvittava perehdytys.
 • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä.
 • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
 • Vapaaehtoisten jaksamisesta pidetään huolta ja väsymykseen puututaan.
 • Vapaaehtoista ei jätetä yksin haastavien tilanteiden kanssa.
 • Vapaaehtoiselta tarkistetaan rikosrekisteriote tehtävän niin vaatiessa.

   

  Millaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnassa on?

 • Ystävätoiminta kotona ja laitoksissa
 • Vertaistukitoiminta
 • Talkootyö
 • Erilaiset kertaluontoiset tehtävät, esim. lipaskeräys, keikka-apu, tapahtuma-avustaja, valokuvaaja
 • Puhelinpäivystys ja verkossa tapahtuva päivystys
 • Tuki-ja kummioppilastoiminta
 • Kerho-,seura- ja yhdistystoiminta
 • Osallistuminen yhdistyksen hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn
 • Verkkopohjaisten sovellusten hyödyntäminen esim. some-kampanjavastaavana

 • Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

  Muokattu viimeksi: 29.06.2018