Mitä vapaaehtoistoiminta on VARES-verkoston tehtävissä?

 • Itselle tärkeiden asioiden puolesta toimimista.
 • Vapaasta tahdosta nousevaa, palkatonta ja yleishyödyllistä toimintaa.
 • Ei-ammatillista toimintaa,  jota tehdään tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
 • Mahdollisuus toteuttaa itseä ja kehittyä.

Vareslaiset huomioivat toiminnassaan seuraavaa:

 • Vapaaehtoistehtäviin annetaan tehtävien vaatima perehdytys tai koulutus.
 • Vapaaehtoinen viihtyy toiminnassa ja tehtävässään.
 • Vapaaehtoistehtävät eivät korvaa ammattilaisen työtä.
 • Vapaaehtoiselta ei edellytetä enempää kuin hän osaa, jaksaa ja haluaa.
 • Vapaaehtoisen tukena toimitaan eikä jätetä yksin esim. haastavissa tilanteissa.
 • Vapaaehtoiselta tarkistetaan rikosrekisteriote tehtävän niin vaatiessa.
 • Vapaaehtoinen voi halutessaan osallistua VARES-verkoston järjestämiin lisäkoulutuksiin ja virkistystilaisuuksiin

Millaisia vaihtoehtoja vapaaehtoistoiminnassa on?

 • Tukihenkilötoiminta: ystävätoiminta eri-ikäisten parissa, digijelppari, muistikummi, kaveri  …
 • Erilaiset kertaluontoiset tehtävät  esim. lipaskeräys, keikka-apu,  valokuvaus, talkoot.
 • Puhelinpäivystys ja verkossa tapahtuva päivystys erilaisissa elämätilanteissa tukea hakeville.
 • Tuki-ja kummioppilastoiminta esim. kouluissa ja oppilaitoksissa.
 • Retki- ja tapahtuma-avustaja
 • Pelastuspalveluun liittyvät tehtävät.
 • Kokemustoimija esim. kokemuskouluttaja, elävä kirja,
 • Ryhmänohjaajana toiminen.
 • Kerho-, seura- ja yhdistystoiminnan monipuoliset tehtävät.
 • Luottamushenkilö:  osallistuminen yhdistyksen hallitus- ja työryhmätyöskentelyyn.
 • Verkkopohjaisten sovellusten hyödyntäminen esim. some-kampanjavastaavana.

 Muokattu viimeksi: 08.07.2021