Mikä on VARES?

Vuolle Setlementti hallinnoi vapaaehtoistoiminnan VARES-verkostoa.
Avoimena verkostotoimijana VARES edistää  toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla  vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Verkostossa toimivat noin 40 jäsentä : järjestöt, hankkeet,  ev.lut. seurakunnat ja Oulun kaupunki suuntaavat yhdessä laadukkaasti järjestettävää vapaaehtoistoimintaa kohti tulevaisuuden haasteita.

Yhteinen työkalumme www.varesverkosto.fi kokoaa yhteen kaiken tarpeellisen esitellen laajasti verkostomme avoimia vapaaehtoistehtäviä. Kaikille avoimien vapaaehtoistoiminnan peruskurssiemme avulla ohjaamme ihmisiä kohti oman näköistä toimintaa.

Verkoston toiminnan ydin on edistää ja tukea alueellisten toimijoiden ja vapaaehtoistyötä tekevien
osaamista ja pienehköjä resursseja ja saada tätä kautta voimaa ja harteita vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksien parantamiselle.

VARES -verkosto edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan roolin tunnistamista osana yhteiskunnan perusrakenteita ja suhteessa julkiseen palveluntuotantoon. Vapaaehtoistyö ja -toiminta ovat parhaimmillaan alueen kaikille asukkaille tasavertaisen osallisuuden väylä ja tuki.

Tiedämme, että yhteisen  tekemisen, oppimisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta synnytämme uutta, näkyvää, laadukasta kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä on luonteva ja toimiva yhteistyö niin järjestöjen ja seurakuntien välillä kuin suhteessa julkisiin toimijoihin.

VARES-verkoston hallinnonti on osa Vuolle Setlementin laajaa vapaaehtoistoimintaa. VARES-verkoston toimintaa rahoittaa STEA (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, entinen RAY)

 

Katso VARESin jäsenet tästä linkistäMuokattu viimeksi: 31.12.2020