Mikä on VARES?

Vuolteen VARES-verkosto kokoaa vapaaehtoistoimintaa järjestäviä organisaatioita yhteistyöhön.  VARES on lyhenne sanoista vapaaehtoistoiminnan resurssi.  Tehtävämme vapaaehtoistoiminnan  kehittäjänä, kouluttajana, hyvinvoinnin vahvistajana ja uusien vapaaehtoisten tavoittajana luovat maaperän yhteistyölle, jossa kaikkien panosta tarvitaan. Yhdessä olemme enemmän -toteamme usein.

Avoimena verkostotoimijana VARES edistää  toimialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla  vapaaehtoistoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Verkostossa toimivat noin 45 jäsentä : järjestöt, hankkeet,  ev.lut. seurakunnat ja Oulun kaupunki suuntaavat yhdessä laadukkaasti järjestettävää vapaaehtoistoimintaa kohti tulevaisuuden haasteita.

Yhteinen työkalumme www.varesverkosto.fi kokoaa yhteen kaiken tarpeellisen esitellen laajasti verkostomme avoimia vapaaehtoistehtäviä. Kaikille avoimien vapaaehtoistoiminnan peruskurssiemme avulla ohjaamme ihmisiä kohti oman näköistä tehtävää.

Verkoston toiminnan ydin on edistää ja tukea alueellisten toimijoiden ja vapaaehtoistyötä tekevien
osaamista ja pienehköjä resursseja ja saada tätä kautta voimaa ja harteita vapaaehtoistoiminnan toimintaedellytyksien parantamiselle.

VARES -verkosto edistää kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan roolin tunnistamista osana yhteiskunnan perusrakenteita ja suhteessa julkiseen palveluntuotantoon. Vapaaehtoistyö ja -toiminta ovat parhaimmillaan alueen kaikille asukkaille tasavertaisen osallisuuden väylä ja tuki.

Tiedämme, että yhteisen  tekemisen, oppimisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kautta synnytämme uutta, näkyvää, laadukasta kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla. Meillä on luonteva ja toimiva yhteistyö niin järjestöjen ja seurakuntien välillä kuin suhteessa julkisiin toimijoihin.

VARES-verkoston hallinnointi on osa Vuolle Setlementin ry:n laajaa vapaaehtoistoimintaa. VARES-verkoston toimintaa rahoittaa STEA (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, entinen RAY)

 

Katso VARESin jäsenet tästä linkistäMuokattu viimeksi: 08.07.2021