Vuoden vapaaehtoistoiminnan muoto

 

Vuodesta 2009 lähtien VARES-verkosto on palkinnut  erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja vuosittaisella vapaaehtoistoiminnan palkinnolla.

Vapaaehtoistoiminnan palkinnolla halutaan tehdä vapaaehtoistoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, tuoda esiin Pohjois-Pohjanmaalla toteutettavia arjen tarinoita vapaaehtoisesta auttamistyöstä.

VARES-verkosto nimeää vuosittain kriteerit sekä nimeää valitsijatoimikunnan, joka valitsee ehdotettujen toimintamuotojen joukosta voittajan. Toimikunta koostuu VARES- verkoston ja sidosryhmien edustajista.

 

HOPE Oulun paikallisyhdistys vuoden 2016 vapaaehtoistoiminnan muodoksi!

 

Valitsijaraati kiittää

HOPE Oulun yhdistys tekee vaikuttavaa vapaaehtoitoimintaa vähävaraisten perheiden auttamiseksi.  Toiminnan yli 40 vapaaehtoista ottavat vastaan tavaraa, lajittelevat ja hyllyttävät ne. He pyörittävät myös ruokarinkiä. Sosiaalinen media ja sähköposti mahdollistavat vapaaehtoisten toiminnan tavaroiden tuonti- ja hakuaikojen sopimiseksi.

HOPE on vapaaehtoistoimintaa, joka saa ihmiset sitoutumaan toimintaan. Teija Hanhela, tiimin vetäjä, saa vapaaehtoiset tekemään parhaansa perheiden auttamiseksi. Vuonna 2016 tähän mennessä avun on saanut 360 perhettä, joissa on 1200 lasta.
Onnea jatkoon HOPE!

Kunniamaininnat myönnettin Villasukat Oulun veteraaneille 2017- kampanjalle ja Oulun Ensi- ja turvakodin Mieskaveritoiminnalle.

Villasukat Oulun veteraaneille 2017- kampanja on innostanut satoja oululaisia nuorista senioreihin tekemään hyvää.  Kampanjan käynnisti Laura Rautio facebookissa.  Laura kertoi jo pitempään miettineensä, mitä voisi tehdä veteraanien hyväksi.  Hyvä idea ja rohkeus tuoda se julki sai paljon hyvää aikaan. Kampanjan organisointiin osallistuivat Sokos Hotel arina, ODL, Kaleva ja Oulun IB-lukio. Kampanjan on valittu osaksi Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa.  Toiminta on hieno huomionosoitus veteraaneille.

Mieskaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille, joilla ei ole yhteyttä omaan isään tai muihin miehiin.Toiminnassa nostetaan esille miesten tärkeä rooli kasvavan lapsen elämässä. Mieskaverit ovat miehiä, jotka ovat motivoituneita viettämään aikaansa lasten ja nuorten kanssa sekä haluavat tukea lapsen kasvua ja kehitystä. Mieskaveritoiminta tekee tiivistä yhteistyöstä mm. Oulun seudun miestyöverkostossa.

Onnea jatkoon molemmille kunnimaininnan saaneille!

Vuonna 2016 etsimme mallikkaasti  järjestettyä:

  • vapaaehtoistoimintaa, jossa toimitaan laajasti yhteistyössä eri tahojen kanssa                                                                                            ja/tai
  • vapaaehtoistoimintaa, jossa tehtävät antavat mahdollisuuden ylisukupolviseen kohtaamiseen                                                        ja/tai
  • vapaaehtoistoimintaa, joka voi olla joko organisoitua esim. yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa tai yksityisen henkilön tai ryhmän auttamishalusta syntyviä tekoja myös sosiaalista mediaa tai muita kanavia hyödyntäen.

Valitsijaraadissa toimivat:
Anu Räisänen, Arjen apurit -facebook ryhmän ylläpitäjä
Maija Kauppila, AVEK-ikäihmisen ystävä toiminnan vapaaehtoinen
Saini Anttila, Oulu10
Johannapirita Huovinen, Oulun kaupunginvaltuusto
Jorma Inkamo,  Oulun kaupungin vanhusneuvosto
Kari Majuri, Oulun OsuuspankkiMuokattu viimeksi: 14.05.2019