AVEK-ystävätoiminta on vuoden 2015 vapaaehtoistoimintamuoto

 

Vuoden 2015 vapaaehtoistoimintaa valittaessa kiinnitimme huomiota seuraaviin kriteereihin:

1. Toiminta on edistänyt/edistää vuoropuhelua eri ihmisryhmien välillä. (Huomioi myös mahdolliset toisinajattelijat.)
2. Toiminta on avannut uusia näkökulmia/ vaikuttanut positiivisesti vallitsevaan keskustelun ja kommentoinnin ilmapiiriin.
3. Toiminta on laadukkaasti organisoitu (vapaaehtoisen perehdyttäminen, jaksamisen tukeminen, kiinnostavat vapaaehtoistehtävät…).

 

Valitsijaraati kiittää:
Eri-ikäiset VEK-vapaaehtoiset tekevät vapaaehtoistoimintaa omasta vapaasta tahdosta omin tiedoin ja taidoin. AVEK tulee ilahduttamaan ystävän luokse kotiin. Yhteiset kiinnostuksen aiheet pohjustavat mahdollista pitempiaikaista ystävyyttä. Toiminta ehkaisee ikäihmisten yksinäisyyden tunnetta ja jopa syrjäytymistä.  AVEK-ystävätoiminta on laadukkaasti järjestettyä toimintaa ystävän valinnasta ja perehdyttämisestä lähtien.
AVEK-ystävätoimintaa tullaan tarvitsemaan tulevina vuosina entistä enemmän.
Onnittelemme 10-vuotiasta AVEKkia!

Kunniamaininta myönnettiin:

Pohjois-Pohjanmaan kaverikoiratoiminnalle ja Oulun vastaanottokeskusten yhdistykselle

Kaverikoiratoimintaa järjestetään tällä  hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamossa, Oulussa ja Raahessa. Kaverikoirat tekevät vapaaehtoistoimintaa ilahduttaakseen vanhuksia, vammaisia ja lapsia. Koirat kohtaavat kaikki tasavertaisina.  Ohjaajat koulutetaan Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaan.

Oulun vastaanottokeskusten tukiyhdistys on syntynyt nopeasti vastaamaan muuttunutta maahanmuuttotilannetta Oulussa. Tukiyhdistys on perustettu tekemään ja organisoimaan vapaaehtoistyötä turvapaikanhakijoiden hyväksi.  Yhdistyksen toiminta on lisännyt ihmisten auttamishalua Oulun alueella.

Valitsijaraadissa toimivat:

Hannele Salmi, Oulun hiippakunta
Susanna Niemelä, OYVP ry
Erja Saarela, Oulun kriisikeskus
Mairit Toppi, JÄKE-hanke Kuusamo
Mariko Palomaa, PPsotu  ryMuokattu viimeksi: 14.05.2019