Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n vertaisryhmätoiminta vuoden vapaaehtoistoiminnan muodoksi

 

Vuoden 2014 palkitut vapaaehtoistoimintamuodot:

Mitä vertaistoiminta on?
Vertaistuella tarkoitetaan tavallisesti samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä tukea sekä kokemusten ja tiedon jakamista.

Ehdotetussa toimintamuodossa kiinnitettiin huomiota seuraavaan:

  1. Toiminnan monipuolisuus ja innovatiivisuus
  2. Toiminnan johtaminen
  3. Jaksamisen tukeminen
  4. Resurssien hyödyntäminen
  5. Vapaaehtoisten selkeä rooli ja äänen kuuluminen (vaikuttaminen, kehittämiseen osallistuminen, säännöllinen keskusteluun

 

Pääpalkinto
Vuoden vapaaehtoistoimintamuoto 2014
Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry:n vertaisryhmätoiminta

  • Valitsijaraati antoi kiitosta: Olohuone toiminta on ajankohtainen, erittäin tarpeellinen ja laajaa ihmisryhmää palvelevaa sekä vahvasti ennaltaehkäisevää toimintaa. Olohuoneet sijaitsevat eri asuinalueilla, ihmisten lähiympäristössä. Mukaan toimintaan voi tulla erilaisia perheitä, tasapuolisesti isiä tai äitejä lapsineen.
  • Valitsijaraati antoi kiitosta myös yhdistyksen muista palveluista, jotka tukevat hyvin vertaistoimintaa ja sen laadukkuutta. Yhdistys järjestää mm. maksuttomaa lakineuvontaa eroasioihin liittyen sekä eron ensitietoiltoja. Tämä palvelu on ainutlaatuista suomessa vastaavissa yhdistyksissä. Lisäksi perheitä tuetaan mm. varamummo- ja vaaritoiminnalla jne.

 

Erityismaininta myönnettiin ikääntyvien vertaistoimintaa kehittävälle Tuokiotuvalle Ylivieskaan

  • Valitsijaraati antoi kiitosta: Ylivieskassa on lyhyellä ajalla, innosta puhkuen ja pienillä resursseilla tartuttu haasteeseen, jossa kylälle on perustettu erityisesti ikäihmisille tarkoitettu vertaiskohtaamispaikka.  Tupa on tullut tarpeeseen ja se on jo aktiivisessa käytössä. Raati arvosti rohkeutta, jolla työhön on tartuttu.
    Ylivieskassa ei ole toiminut aiemmin vastaavaa tupaa tilaa tai taloa, joten puuhanaiset ja miehet kävivät myös tutustumassa vastaavan tyyppisiin taloihin muualla. Kaupungin kanssa yhteistyö on sujunut ja tulevaisuuteen katsotaan luottavaisesti.  Toiminta on lisäksi edistänyt paikallista järjestöyhteistyötä ja eri toimijoiden yhteistyötä.

 

Muut ehdotetut vertaistoimintamuodot sekalaisessa järjestyksessä:

KUTINA RYHMÄ 2014 aloittanut vertaisryhmä, jossa keskustellaan ihosairauksien ja allergioiden kanssa painivien ihmisten kesken arjen jaksamisesta kutina seuranaan.
MONI kerho toiminta, YSTÄVYYSTALO/Vuolle Setlementti ry Moni kerho on avoin monikulttuurinen kerho, joka kokoaa yhteen niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajia. Moni kerho toimii tukena ja vertaispaikkana ihmisille, jotka haluavat oppia tuntemaan kanssaihmisiään tutustumalla eri maiden tapoihin ja kulttuuritaustaan mukavan tekemisen ja kohtaamisen kautta.
Oulun Seudun Kotien puolesta ry ja Oulun Seudun Kuulovammaiset ry yhteistyö Yhdistykset ovat tehneet 2013 lähtien verkostoitunutta yhdistysten yhteistyötä. esim. retkien ja tapahtumien järjestämisessä. He ovat järjestäneet mm. palvelukeskuksen vanhusväestölle kuulon lähipalvelua/infopäiviä jne.
Oulun seudun Kilpirauhasyhdistyksen jäsen ja vertaistoiminta Oulun Seudun Kilpirauhasyhdistys järjestää vertaisryhmätoimintaa säännöllisin kokouksin Oulussa, Oulunsalossa ja Ylivieskassa. Lisäksi järjestetään jäseniltoja joissa on mielenkiintoisia aiheita ja luentoja.
KunnonLähde, Oulu kaupunki Pitkään ja hyvin toiminut Kunnon lähde tarjoaa erilaisia harrastus- ja liikuntaryhmiä ympäri Oulua. Harrastus ja liikuntaryhmiä vetävät vapaaehtoiset IKÄ-IHMISET/eläkeläiset, jotka omalla esimerkillään innostavat ja motivoivat muita mukaan huolehtimaan terveydestä ja hyvinvoinnista.
Suomen Kipu ry:n vertaistukitoiminta Oulun aluejaostossa Suomen Kipu ry:n vertaistukitoiminta perustuu kroonista kipua kärsivien henkilöiden ja heidän omaistensa keskustelu tilaisuuksiin. Toimintaa vetää Oulussa kaksi vertaisvetäjää.
Vertaisvoimaa –kerho /Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry Vertaisvoimaa-kerholaiset koostuvat entisistä omaishoitajista, joiden omaishoitotilanne on päättynyt omaisen kuolemaan. Vertaisvoimaa-kerho on on toiminut jo useamman vuoden. Se sai alkunsa, kun entiset omaishoitajat  itse toivat esiin sen, että heillä on omaisen kuoleman jälkeen ”tyhjät kädet” ja suuri tarve vertaistuen kautta voimaantua. Vertaisvoimaa-kerhon vastuuhenkilönä toimii vapaaehtoinen, entinen omaishoitaja.
MeniTuki-vertaistukiohjelmisto / Menieri yhdistys ry MeniTuki -vertaistukiohjelmisto on nettipohjainen järjestelmä, joka on jo vuosia auttanut Menieeriä sairastavia saamaan apua ja tietoa . Käyttäjien palaute MeniTuki -vertaistukiohjelmistosta on ollut hyvin positiivista. Sen perustana on ajattelutapa, jossa ”potilas on itseaktiivinen” . Tässä ajattelutavassa potilaan tavoitteena on poistaa sairaudesta aiheutuvat rajoitteet elämästään ja saada tietoa. Ohjelman suunnittelussa on hyödynnetty sekä tutkimustietoa että kokemuksellista vertaistietoa.
Perheily-toiminta, / Oulun kehitysvammaisten tukiyhdistys ry Perheily on pienten ja kouluikäisten kehitysvammaisten lasten perheiden yhteistoimintaa. Toimintaan sisältyy  vanhempien ja sisarusten vertaistuki. Lisäksi Perheily-ryhmä kokoontuu Perheily -muskariin ja Perheily-liikikseen säännöllisesti . Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ryhmän kantavana voimana on kaksi äitiä, jotka ovat käyneet kertomassa myös sote-alan ammattilaisille Perheilystä, tukiyhdistyksestä ja kehitysvammaisuudesta.

Valitsijaraati:

Minnaleena Ollanketo, Keliakialiitto ry, Pohjois-Suomi
Katriina Kukkonen, Pohjois-Pohjanmaan partiolaiset, vapaaehtoinen
Tony Hautala, Klubitalo Pönkkö, vapaaehtoinen
Tuula Hautamäki, Oulun kaupunki
Riitta Prittinen-Maarala, Alva-verkostoMuokattu viimeksi: 14.05.2019