TuttaVa-toiminta – yhteinen askel kohti vapaaehtoistoimintaa

 

Mikä olisikaan parempi keino löytää tekemistä, oppia uutta ja tutustua suomalaisiin kuin vapaaehtoistoiminta. Mutta miten maahanmuuttajataustaiset löytäisivät vapaaehtoistoiminnan?

Vuolle Setlementin Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES, ODL:n ESIKOTO-hanke ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Ilonpisara-hanke kehittivät yhdessä VARES-verkoston maahanmuuttajatyön tiimin kanssa toimintaa, jossa rohkaistaan maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita osallistumaan vapaaehtoistoimintaan.

TuttaVa-toiminnassa kokeneet vapaaehtoiset ja työntekijät ohjaavat maahanmuuttajataustaisia vapaaehtoisuuden alkutaipaleella. Toiminta avaa maahanmuuttajataustaisille mahdollisuuksia rohkaistua ja kokeilla vapaaehtoistoimintaa.

TuttaVa-toiminnan tavoitteena on saada aikaan positiivisia ja rohkaisevia kohtaamisia ja kokemuksia vapaaehtoistoiminnasta kaikille osapuolille:

  • Vapaaehtoisille ja  maahanmuuttajataustaisille yhdessä tekemistä, uuden oppimista ja osaamisten vaihtoa
  • Maahanmuuttajataustaiset sekä kokenut vapaaehtoinen löytävät uusia vahvuuksia itsestään
  • Yhdyshenkilöille ja järjestöille rohkeutta rekrytoida maahanmuuttajataustaisia

Ensimmäisten kokeilujen jälkeen  TuttaVA-toiminta on kehittynyt jatkuvaksi toiminnaksi.  VARES-verkoston vapaaehtoiset ovat valmiina ottamaan tutustujan mukaansa.
Kevään 2017 pilottiryhmän toiminta

TuttaVa-toiminnan infoja toimintaan mukaan sitoutuville vapaaehtoisille pidettiin tammikuussa. Helmikuussa kokoonnuttiin yhteiseen tapaamiseen, jossa vapaaehtoiset ja maahanmuuttajataustaiset yhdistettiin TuttaVa-pareiksi tai -porukoiksi. Tapahtumassa mukavan ohjelman lisäksi maahanmuuttajataustaiset perehdytettiin lyhyesti suomalaiseen vapaaehtoistoimintaan. TuttaVa-parit sopivat ensimmäiset yhteiset tapaamiset vapaaehtoisen oman tehtävän parissa, toiminta kentällä lähti käyntiin. Toukokuussa kokoonnuttiin yhteiseen loppujuhlan merkeissä kuulemaan toiminnasta kertyneitä kokemuksia ja palautetta toimintaan osallistuneilta.

Kevään aikana toiminnassa oli mukana 14 maahanmuuttajataustaista, 10 kokenutta vapaaehtoista tai järjestön ammattilaista. Palaute toiminnasta oli positiivista ja ajatuksia toiminnan kehittämisestä kerättiin jatkoa varten. Toiminta koettiin eri tahojen osalta kannustavana ja palkitsevana.

”Mahtava, että saan auttaa toisia ihmisiä. Yksin en olisi uskaltanut mennä vapaaehtoiseksi. TuttaVan kanssa oli helppo lähteä toimintaan mukaan.”

”Turvapaikanhakija vapaaehtoisemme toi paljon uutta iloa ja ilmettä meidän toimintaamme. Asukkaamme tykkäsivät kovasti ja olivat halukkaita opettamaan suomea hänelle. Molemminpuolinen ilo.”

Ensimmäinen askel kohti vapaaehtoistoimintaa on otettu!

 

Herättikö TuttaVa-toiminta kiinnostuksesi? Haluaisitko tukea toista ihmistä vapaaehtoistoiminnan alkuun. Voit myös vinkata tuttavallesi mahdollisuudesta joko ilmoittautua tukijaksi tai vapaaehtoistoiminnan kokeilijaksi.  Jatkamme tuetun vapaaehtoistoiminnan toteutusta edelleen. Ota yhteyttä VARESiin  vares@vuolleoulu.fi.  Erillistä hakuaikaa toimintaan mukaan lähtemiselle ei ole.

Lue TuttaVa-toiminnasta mallin kehittämisvaiheessa kirjoitettu juttu  tuetun vapaaehtoistoiminnan oppaasta Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen, Kansalaisareena ry:n julkaisuja.Muokattu viimeksi: 24.06.2021