Toimijat


Taiteiden edistäminen kaikissa  ikäryhmissä. Erityisesti lasten ja nuorten taideharrastuksen lisääminen ja innostaminen. Taidepiirit Kansalaisopiston alaisuudessa. Leirit ja erilaiset retket.  Varainhankinta eri tapahtumissa, kuten kevätmarkkinoilla, Näyttelyiden järjestäminen eri paikoissa.


VERTAISTUKIRYHMÄ EROVANHEMMILLE / Oulu TULE MUKAAN EROVANHEMPIEN VERTAISTUKIRYHMÄÄN! Lapsi joutuu melko usein vanhempien eron jälkeen huoltokiusaamisen välikappa- eeksi. Joskus lapsi joutuu vieraannuttamisprosessiin, jonka tuloksena lapsi voi menet-tää yhteyden toiseen vanhempaan osittain tai jopa kokonaan. Isät lasten asialla ry:n jäsenet ovat kokemusasiantuntijoita, jotka ovat kohdanneet vieraannuttamista, huoltokiusaamista sekä huoltajuuskiistojen oikeuskäsittelyjä. Vertaistukiryhmästä saat vertaistukea ongelmallisiin erotilanteisiin luottamuksellisessa ryhmässä – vertaiselta vertaiselle, saman kokeneelle. Mahdollisuus huoltajuus- ja tapaamisasioista koskevan tiedon hankintaan Lue lisää…


Ylivieskan 4H-yhdistys toimii Ylivieskan kaupungin alueella. Järjestämme alueemme nuorille ja lapsille monipuolista kerhotoimintaan, liikuntakerhoista kädentaitoihin,  nuorten työ- ja yrityskasvatukseen. Lisäksi järjestämme erilaisia kursseja, koulutuksia, leirejä ja retkiä nuorille. Pelimiittitoiminta on tarkoitettu nuorille 13-17 vuotiaille nuorille. Yhdistyksemme kautta moni nuori työllistyy Lue lisää…


1937 perustettu Urheiluseura. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää,ylläpitää ja kehittää liikuntakasvatusta sen kaikissa muodoissa ja kannustaa ja rohkaista ihmisiä liikunnan pariin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää liikuntatapahtumia, kilpailuja,kerhotoimintaa ja kursseja. Yhdistys voi osallistua jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin. Yhdistys voi myös toimia yhteistyössä muiden Lue lisää…


Puhallinmusiikkitoiminta alkoi Ylivieskassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Orkesterin juuren juontavat Ylivieskan Savelaan 1910-luvun alkuun, jossa soittaminen alkoi kvintetin muodossa. Yhdistys on rekisteröity 23.11.1938, ollen näin vanhimpia Ylivieskalaisia yhdistyksiä. Nykyään orkesteri toimii osana alueorkesteria Quattro di Bothniaa sekä toimii Saint Fish Lue lisää…


Yhdistyksemme tarkoituksena on kotikunnassamme Haapavedellä eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen ja oikeuksien valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvoinnin edistäminen. Yhdistys toimii sitoutumattomana eläkeläisjärjestönä. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus


Reisjärven eläkeliiton yhdistys on perustettu 1973 Jäsenmäärä 2019 on 200 jäsentä Toiminta: Kerhot joka toinen maanantai, matkoja muutama vuodessa, teatteria, konsertteja, yhdistysvierailuja, liikuntatapahtumia, yms


Yhdistyksemme tarkoituksena on kotikunnassamme Alavieskassa eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän sosiaalisen turvallisuutensa ja hyvinvointinsa edistäminen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus. Kokoonnumme joka toinen tiistai klo 13.00 seurakuntakodilla kahvituksen, erilaisten esitelmien ja Lue lisää…


Yhteensä: 238