Vuoden 2018 vapaaehtoistoiminnan veturi

100 Unelmaa Ylivieska   Onneksi olkoon! Kunniamaininnat saivat Twins Katja ja Sari sekä Henri Laukan Tukistus2016-kampanja Onnittelut kaikille kampanjaan osallistuineille upeille vapaaehtoistoiminnan muodoille!

 

Vapaaehtoistoimijaa etsittiin näillä kriteereillä :

Vapaaehtoistoiminta on avointa kaikille esim. ikään, sukupuoleen tai elämäntilanteeseen katsomatta

ja/tai

Vapaaehtoistoimijat pyrkivät  monipuoliseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa

Vapaaehtoistoiminta on laadukkaasti järjestetty toiminnan tai  tehtävän laajuudesta riippumatta

 

Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES etsi jälleen ajankohtaista vapaaehtoistoiminnan muotoa. Vuoden 2018 veturina toimivan vapaaehtoistoiminnan muodon järjestäjän tulee toimia Pohjois-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Huomaathan, että myös joko kokonaan tai osittain sosiaalisessa mediassa toteutettavat  vapaaehtoistoiminnan muodot ovat kampanjassa mukana.

Vuoden 2018 veturi 100 unelmaa Ylivieska sai valitsijaraadilt kiitosta erityisesti siitä, että heidän muodossaan toiminta lähtee ikäihmisten unelmista. Sen ajatus on yksinkertaisesti tuoda ikäihmisten arkeen iloa ja hyvää mieltä erilaisilla teoilla, joihin kaikki voivat osallistua.”
”Toiminta on hieno esimerkki siitä, miten paljon hyvää saadaan aikaan yksinkertaisella toteutuksella, johon vapaaehtoisen on helppo lähteä mukaan. Auttamisen merkitys näkyy heti toiminnassa ja toimijajoukko on laaja. Toiminta aloitti yhteistyön, joka luo uusia mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnan kehittymiselle.”

Kunniamaininnan saivat Henri Laukka, radiotoimittaja Oulusta, joka ajoi hetken mielijohteesta hiukset ja parran pois ja päätti kasvattaa niitä tasan vuoden ajan hyvän asian puolesta sekä Twins -Katja ja Sari, face-bookissa toimivat hyväntekeväisyyskaksoset. Henrin projekti alkoi kivana tempauksena, mutta laajeni luovaksi hyväntekeväisyyskampanjaksi, Josta jokainen voi ottaa mallia. Kampanjassa kerättiin vuoden ajan varoja oululaisen mielenterveys- ja kriisityön tukemiseksi erilaisilla tempauksilla ja facebookissa. ”Tu-kistus2016 –kampanja on ainutlaatuinen vapaaehtoistoiminnan malli, jossa yksi ihminen nostaa rohkeasti vaikean usein vaietunkin mielenterveysasian esille. Kampanjan avulla Henri yhdisti alan toimijoita ja mah-dollisti raskaiden aiheiden käsittelyn yli sektorirajojen.” toteaa valitsijaraati.”

Twins -Katja ja Sari puolestaan aloittivat toimintansa huhtikuussa 2017 ja ovat ennättäneet jo paljon, esi-merkiksi perustaa leipärinkejä, lahjoittaa Oys:iin pääsiäismunia, turvalonkeroita ja pipoja sekä kerätä eri-laisia lahjoituksia muistisairaille vanhuksille. Tässä toiminnassa kaksi yksityistä henkilöä yhdistivät voimansa haluten tehdä hyvää yhdessä ja auttaa ihan kaikkia, joita vain voivat. Valitsijaraati kiittää Saria ja Katjaa: ”Facebookissa toimien useat vapaaehtoisten lahjoitukset ovat löytäneet oikeaan osoitteeseen. Ihmiset on saatu ajattelemaan, miten jokainen voi ilahduttaa toista ihmistä. Twins – Katja ja Sari kehittävät toimin-taansa edelleen ja antavat hyvän esimerkin siitä, kuinka jokainen voi osallistua ja auttaa omalla toiminnal-laan.”

Valitsijaraadissa mukana:

Maire Vuoti, Pohjois-Pohjanmaan sosiaali-ja terveysturvayhdistys ry
Airi Martikainen, MLL
Salme Kinnunen, Tyrnävän seurakunta
Teija Hanhela, Oulun Hope ry
Jukka Kitinoja, Oulun Keilailutalo Oy
Oppilasedustaja, Oulun normaalikoulu

Vuoden 2018 vapaaehtoistoiminnan veturi palkittiin vapaaehtoistoiminnan messuilla.

 

100 Unelmaa Ylivieska edustajat pokkasivat kampanjan voiton.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunniamaininnan saivat Twins- Katja ja Sari sekä Henri Laukka Tukistus2016- kampanjalla.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 09.02.2018