Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES / Vuolle Setlementti ry
Kansankatu 53
90100 Oulu
Puhelin: 044 786 1606

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

VAREksen henkilökunta, vares@vuolleoulu.fi

3. Rekisterin nimi

varesverkosto.fi -verkkopalvelu.

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käytetään varesverkosto.fi -palvelussa palautteen käsittelyyn ja vastaamiseen, mikäli palautteen antaja haluaa saada viestiinsä vastauksen. Kun varesverkosto.fi -palvelun käyttäjä syöttää henkilötietojaan ilmoittautuessaan esimerkiksi vapaaehtoistehtävään, välittyvät nämä tiedot automaattisesti asianomaisen tehtävän järjestäjälle. Tehtävän järjestävä taho voi kerätä ja käsitellä osallistujien lähettämiä henkilötietoja. Varesverkosto.fi -palvelun rekisterinpitäjä ei vastaa näiden henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän tuleekin tällaisissa rekisteriin liittyvissä kysymyksissä kääntyä sen toimijan puoleen, jolle ilmoittautuminen on ohjautunut.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, sähköposti ja/tai puhelinnumero sekä vapaaehtoistoiminnan avoimen tehtävän yhteydessä lisäksi organisaatio.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Toimeksi.fi -verkkopalveluun henkilötietoja sisältäviä sisältöjä tuottavat palvelun käyttäjät.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät ole julkisia, vaan ohjautuvat pelkästään palvelun ylläpitoon.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, jonne pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Rekisteriseloste on laadittu 12.5.2017.


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 12.05.2017