Osaamismerkin haltija voi olla vapaaehtoistehtävänimikkeeltään tukihenkilö, ystävä, avustaja, kaveri, digijelppari, kummi, kanssakulkija, tutor tms. Tuen tarvitsija voi olla iältään lapsi, nuori, aikuinen tai ikääntyvä. Tukihenkilön tehtävä on tukea ja kannustaa toista ihmistä tehtävänsä kuvan mukaisesti. Kasvotusten, verkossa tai puhelimitse annettava tuki voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista.

 

Tukihenkilön osaamista arvioidessamme kiinnitämme huomiota seuraaviin osaamisalueisiin:

Tehtävän hallinta

Vuorovaikutustaidot

Sitoutuminen

 

Jos kiinnostuit merkistä, ota yhteyttä taustaorganisaatiosi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin tai muuhun vastuuhenkilöön.


Merkin myöntäjänä toimii Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES. Merkin saajan osaamisen arvioinnista vastaa vapaaehtoisen taustaorganisaation vastuuhenkilöt.

VARES-verkoston jäsenluettelo avautuu tästä linkistä.   Merkin on suunnitellut TaM, graafikko Mika Hautamäki.Muokattu viimeksi: 26.02.2020