Luottamushenkilö toimii osana yhdistyksen hallitusta huolehtien yhteisön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Luottamushenkilö vastaa muun hallituksen kanssa yhteisön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta.

Hallituksen jäsenen vastuu perustuu velvollisuuteen edistää huolellisesti toimien yhteisön etua. Vastuu sisältää yhteisöä koskevien yhdistyslain ja sääntöjen noudattamisen. Hallituksen jäsenten vastuu on pääsääntöisesti yhteisvastuullista. Hallituksen jäsenen vastuu on sekä siviili- että rikosoikeudellista.

Osaamisalueet

Merkin saaja on osoittanut toiminnallaan olevansa luotettava ja sitoutunut vapaaehtoistehtäväänsä luottamushenkilönä.
Merkin saaja on toiminut luottamushenkilönä omassa organisaatiossaan vähintään 2 vuotta.

Luottamushenkilön osaamisen arvioinnissa huomioimme seuraavat osaamisalueet:

Tehtävän hallitseminen
Vuorovaikutustaidot
Yhteistyötaidot

Jos kiinnostuit merkistä, ota yhteyttä taustaorganisaatiosi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin tai muuhun vastuuhenkilöön.


Merkin myöntäjänä toimii Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES. Merkin saajan osaamisen arvioinnista vastaa hänen taustaorganisaationsa vastuuhenkilöt.  VARES-verkoston jäsenluettelo avautuu tästä linkistä.

Osaamismerkin ulkoasun on suunnitellut TaM, graafikko Mika Hautamäki.Muokattu viimeksi: 26.02.2020