Merkin saajan osaaminen vastaa 3 vuoden ryhmän ohjaajana toimimista. Ryhmänohjaajan taidot ovat kehittyneet ja hän toimii itsenäisesti suunnitellen ja vastaten ryhmän toiminnasta ja sen jatkumisesta. Ryhmänohjaaja jakaa vastuuta ja tehtäviä ryhmässä osallistaen jäsenet.

Ryhmänohjaaja kantaa vastuun toiminnalle laaditun budjetti noudattamisesta ja raportoi toimintaan ja tilastointiin liittyvistä yksityiskohdista.
Yhteistyö sekä taustaorganisaation vastuuhenkilöiden että ryhmänjäsenten kanssa kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajan tehtäviin.  Myös verkostoiminen oman organisaation ulkopuolelle haastaa ryhmänohjaajan uuden oppimiseen.

 

Arvioinnissa kiinnitämme huomiota seuraaviin osaamisalueisiin:  

Suunnitteleminen
Ohjaaminen
Sitoutuminen
Yhteistyötaidot
Kehittämistaidot

Jos kiinnostuit merkistä, ota yhteyttä taustaorganisaatiosi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin tai muuhun vastuuhenkilöön.


Merkin myöntäjänä toimii Vuolle Setlementti ry:n hallinnoima vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES. Merkin saajan osaamisen arvioinnista vastaa hänen taustaorganisaationsa vastuuhenkilö. VARES-verkoston jäsenluettelo avautuu tästä linkistä.

Osaamismerkin ulkoasun on suunnitellut TaM, graafikko Mika Hautamäki

 Muokattu viimeksi: 26.02.2020