Hankkeet


Rääkkylän Varpasalossa on aloitettu valuma-alueen kunnostustoimet Heinälammin-alueella. Kyseisessä ympäristössä ei ole enää avovettä (järvisyys 0%). Aluetta ei ole voinut käyttää viljelyalueena, siellä ei kasva puustoa ja vedet rehevöityvät ravinteiden päästessä Saimaaseen. Hankkeen rahoittavat Ely-keskus sekä Hypönniemen ja Varpasalon kalavesien osakaskunnat. Lue lisää…


Ilmastokorttelit -hanke on osa Joensuun vähähiilisyyteen pyrkivää ilmastotyötä. Ilmastokorttelit keskittyy avoimessa haussa valikoituviin kortteleihin, joiden asukkaiden ja toimijoiden kanssa kokeillaan ja kehitetään uusia vihreitä ratkaisuja. Hankkeessa edistetään myös vihreää yrittäjyyttä sparrauksella ja kokeiluilla, järjestetään ilmastoaiheista pop up -tapahtumia, sekä suunnitellaan Lue lisää…


Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeessa (2018–2021) vahvistetaan espoolaisten ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia. Tarkoitus on käynnistää asuinyhteisöissä kotona asumista tukevaa, vapaaehtoisvoimin ohjattua Porinaporukka-toimintaa, joka lisää yhdessäoloa ja vähentää yksinäisyyttä. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään yhteistyössä taloyhtiöiden asukkaiden, asuinalueen järjestöjen ja kunnan luottamushenkilöiden Lue lisää…


Pohjois-Savon Liikunta ry ESR-rahoitteinen hanke järjestää lähes viikoittain kuopiolaisille perheille avoimia ja maksuttomia Liikuntalauantaita ajanjaksolla 8.9.2018-25.5.2019. Liikuntalauantaiden toiminnan tuottavat hankkeessa mukana olevat yhdeksän seuraa/muuta tahoa, kukin seura/taho vetää neljä peräkkäistä Liikuntalauantaita. Lisäksi hankkeessa on toteutettu Perhetapahtuma (1.9.2018) ja toteutetaan kaksi Lue lisää…


ASA-hanke (Aktiivisuutta, Sosiaalista osallisuutta ja Arjenhallintaa) toteutetaan yhteistyössä Kuopion palvelualan opisto PAOK :n kanssa. ASA-hankkeen kohderyhmänä ovat kuopiolaiset 40-65 vuotiaat sosiaalipalveluja käyttävät miehet, jotka kaipaavat elämäänsä osallisuutta ja tukea arjenhallintaan. Tätä tarjotaan ASA-hankkeessa miehisin keinoin, mm. yhteisen liikunnan. luontoretkien ja Lue lisää…


Tykke-hanke on käynnistynyt 1.6.2018 ja asiakastyö käynnistyy elokuussa 2018. Tykke-hanke on suunnattu kuopiolaisille ja tuusniemeläisille henkilöille, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 1000 päivää. Hankkeen avulla kartoitetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta ja autetaan löytämään omaa tilannetta parhaiten tukevia palveluita. Lue lisää…


Oman elämän seikkailu eli Olè-hanke toteutuu STEA:n hankerahoituksella. Hankkeen kohderyhmänä ovat vailla työtä ja opiskelupaikkaa olevat alle 30-vuotiaat nuoret. Hankkeen avulla pyritään tarjoamaan nuorille positiivisia elämyksiä elämän eri osa-alueilta ja auttaa osallistujia löytämään kiinnostuksen kohteita, joiden ympärille voi rakentaa suunnitelmaa tulevaisuudelle. Lue lisää…


Puijolan työlinkki -hankkeessa autamme maahanmuuttajia löytämään työpaikan tai työkokeilupaikan avoimilta työmarkkinoilta. Toimintamme tarjoaa yksilöllistä työhönvalmennusta, joka sopii asiakkaan elämäntilanteeseen. Työlinkki on osa Monikulttuurikeskus Kompassin toimintaa. Puijola on toteuttanut vastaavaa hanketta jo vuodesta 2006. Verkostoa työttömien maahanmuuttajien ja työllistävien yritysten välille on Lue lisää…


Teemme työtä maahanmuuttajanaisten kanssa osana kansainvälistä GBV-hanketta. Tässä hankkeessa maahanmuuttajanaiset pääsevät itse pohtimaan yhdessä Tyttöjen Talon ohjaajan kanssa, millaisella toiminnalla voi auttaa naisia, jotka ovat kokeneet sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa. Hankkeessa pureudutaan ongelmiin, joita ovat muun muassa pakkoavioliitot, psyykkinen ja fyysinen Lue lisää…


Yhteensä: 119