Aluepalvelu


Tervetuloa Vertaistoimintaa kumppanuudella -hankkeen Toimijatapaamiseen 2/2018 keskiviikkona 9.5.2018 klo 17.00-19.00 Perhetoimintakeskukseen (Pirkkakatu 2, 96200 Rovaniemi). Olette lämpimästi tervetulleita tutustumaan ja verkostoitumaan toisten toimijoiden kanssa sekä tuomaan oman osaamisenne tähän verkostoon! Aloitamme ruokailulla, joten ilmoittaudu tapaamiseen sunnuntaihin 6.5. mennessä seuraavan linkin kautta: lapinpiiri.mll.fi/perhetoimintakeskus-rovaniemella/ilmoittautumislomake Asialista: Esittäytyminen Lue lisää…


Lasten ja nuorten säätiön julkaisema opas esittelee konkreettisesti nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttämiä hyviä käytäntöjä ja toimintamenetelmiä. Oppaan vinkit on koottu säätiön toiminnasta, mutta se soveltuu kaikille nuoria työssään kohtaaville ideatyökaluksi. Opas rakentuu itsenäisistä luvuista, joita voi tarkastella osio kerrallaan: Toiminnan suunnittelu Toiminnan Lue lisää…


Verkkojulkaisu herättelee tarkastelemaan päihdekasvatusta ja -kulttuuria kriittisesti. Monitahoisissa artikkeleissa pohditaan nuorten päihdekokemuksia ja päihdekasvattajien toimintaa sekä tarkastellaan yleistä asenneilmapiiriä. Julkaisussa kurkistetaan suomalaiseen päihdekulttuuriin ja nykynuorten kokemusmaailmaan niin ammattilaisten, tutkijoiden kuin nuorten itsensä silmin. Julkaisu sopii nuorten kanssa työtään tekeville aikuisille Lue lisää…


Hyvinvointi – makustelen hetken suussani tätä sanaa. Sanaan on ladattu paljon ja lupaus hyvästä: hyvää vointia. Jos jatkan mietiskelyä, hoksaan, että hyvinvointi on mukana monessa eri yhteydessä. Monet kuntosalit ovat nykyään hyvinvointikeskuksia, myös monesta kunnasta löytyy hyvinvointi yhdistettynä eri palveluihin: Lue lisää…


Ikäinstituutin sivuilta löydät uusimpia materiaaleja ja julkaisuja mm. Yhteisöllisyyttä asuinalueille ja asumiseen -opas Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvityshankkeen (2016-2017) tuottama opas iäkkäiden asumisen yhteisöllisyyden edistämiseen. Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta -raportti Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen tekemä selvitys Lue lisää…


Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen uudesta varhaiskasvatuslaista, jossa lapsen etu nostetaan keskiöön. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan myös nostamalla henkilöstön osaamistasoa.Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia. Lailla vahvistetaan myös varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Lue lisää.