Uutinen


Vuoden 2019 Tehemä Pois -järjestöpalkinto myönnetään Eläkeliiton Posion yhdistyksen hymyhuulet ilmaisuryhmälle. Yhdistys on tehnyt monipuolisesti yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen kanssa sekä paikallisesti että alueellisesti. Hymyhuulten toiminta on ollut aktiivista ja moninaista. Ryhmä on esiintynyt ja ohjannut toimintaa sekä Lue lisää…


Siltoja vanhemmille (2019-2021) on Suomi-Syyria Ystävyysseuran hanke, joka – edistää arabiankielisten lasten hyvinvointia koulun käynnissä tukemalla vanhempia – tarjoaa Helsingin, Espoon ja Vantaan peruskouluissa opiskelevien lasten vanhemmille ohjausta ja neuvontaa – auttaa koulun ja kodin välisessä yhteydenpidossa – edistää vanhempien Lue lisää…


Intofinland.ru on sivusto, joka tarjoaa tietoa Suomesta venäjäksi. Sivusto on tarkoitettu niille, jotka etsivät luotettavaa tietoa Suomesta venäjän kielellä. Sivustolta löytää tietoa Suomeen muuttamisesta, yrityksen perustamisesta Suomessa, työ- tai opiskelupaikan löytämisestä, Suomessa matkustamisesta, syömisestä, majoittumisesta, nähtävyyksistä, tekemisestä lasten kanssa ja Lue lisää…


Eri ikäisillä erilaisessa elämäntilanteessa olevilla ihmisillä on kullakin omanlaisiaan ongelmia digilaitteiden ja -palveluiden käytössä. Joku ei halua koskeakaan älylaitteisiin ja toinen käyttää niitä vaikka unissaan. Digiosaamisen tasot -esitys valottaa kuvitteellisten henkilöiden kautta erilaisia asenteita, ongelmia ja osaamista, mitä laitteiden ja Lue lisää…


  Tervetuloa kyläkierrokselle Karjalohjalle 8.6.19. Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskus kutsuu lohjalaisia yhdistysten toimijoita tutustumaan Karjalohjan kauniiseen kylään ja sen aktiivisiin yhdistyksiin. Samalla kiertueelle osallistujat voivat tiedottaa omasta toiminnastaan myös keskustaajaman ulkopuolella. Yhteinen kyläkierros toteutetaan lauantaina 8.6. kello 9.30-14.30, jolloin vietetään Lue lisää…


Pohjois-Karjalan TE- toimisto myöntää vuonna 2019 aikaisemmista vuosista poiketen, 100% palkkatukea yleishyödyllisille yhdistyksille riippumatta siitä, kuuluvatko ne työllisyyspoliittiseen hankkeeseen. Sadan prosentin palkkatukea voidaan myöntää yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka palkkaa muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin työttömän, joka on Lue lisää…


  Maanantaina 13.5.2019 Kanta-Häme liittyi niiden maakuntien joukkoon, joissa toimii järjestöjen neuvottelukunta, kun Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta kokoontui historiallisen ensimmäisen kerran Hämeenlinnassa. Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta valitsi kokouksessa itselleen puheenjohtajiston ja päätti mm. järjestöstrategian laadinnan aloittamisesta. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Jukka Mansikkaniemi Forssan seudulta, 1. Lue lisää…


Maakunnallinen järjestöyhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon Jerry, kokosi jäsenistöään Hotelli Iso-Valkeiselle päättämään järjestöneuvoston kokoonpanosta 9.5. Seuraavaksi odotetaan Pohjois-Savon Liiton hyväksyntää kokoonpanolle toukokuun loppuun mennessä. Pohjois-Savon Jerry kokoaa tällä hetkellä 63 yhdistystä tai järjestöä yli toimialarajojen toteuttamaan ja linjaamaan pohjoissavolaista järjestöyhteistyötä. Jerryyn voi Lue lisää…


Järjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana Keski-Suomen maakunta- ja sote-uudistuksen uudistuksen valmistelussa. Järjestöjen moninaiset roolit sekä järjestöissä oleva asiantuntijuus ovat tulleet näkyviksi. Järjestöjen kautta on myös tuotu erityisen paljon palveluiden käyttäjien ääntä uudistuksen valmisteluun. Valmiustelun raportit ovat luettavissa KS2021 -sivustolla ja Yhdistystorilla. Nostoja Lue lisää…


Yhteensä: 500