Ajankohtaista


Päivä Farmilla -hanke on Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenterin hallinnoima ja Euroopan maaseuturahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on kehittää ikääntyville suunnattua maatilapäivätoimintaa sekä selvittää toimintaan osallistumisen vaikutuksia ikääntyvien toimintakykyyn. Toiminnan ajatellaan tuovan uudenlaisen virkistyspalveluiden muodon vanhuspalveluihin sekä tarjoavan uudenlaista liiketoimintamahdollisuutta maaseudulle. Lue lisää…


Kerro mielipiteesi Uusimaalaiset.fi -verkkopalvelusta ja auta meitä kehittämään palvelua entistä paremmaksi. Käyttäjäkysely on tarkoitettu kaikille sivustolla vierailleille, tietoa etsineille ja ilmoittaneille! Käyttäjäkysely on Toimeksi.fi -verkkopalvelun ja siihen kuuluvien aluepalveluiden yhteinen. Uusimaalaiset.fi on yksi 12:sta aluepalvelusta. Tietoa Toimeksi.fi -palvelukokonaisuudesta löydät täältä. Kysely Lue lisää…


Joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi. Koettu yksinäisyys lyhentää elinajan odotetta selvästi ja voi kirjaimellisesti jopa tappaa: se on kolme kertaa suurempi terveysriski kuin ylipaino ja yhtä vaarallista kuin tupakanpoltto. Tätä tautia vastaan taistellaan Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeen Lue lisää…


Tiedote 21.10.2019 Julkaisuvapaa heti     Itä-Suomen Hyvinvointivoimala valittiin hyväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi   Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA) tunnistettiin kansalliseksi hyväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan malliksi. Tarkempaan tarkasteluun valikoitui 12 toimintamallia eri puolilta Suomea. Lue lisää…


  Kou­lu­vaa­ri Kari Kun­na­ri, 68, saa­puu aa­mul­la hy­vis­sä ajoin Teu­vo Pak­ka­lan kou­lul­le. Hän osal­lis­tuu opet­ta­ja Jaak­ko Lou­ni­lan pi­tä­mäl­le puu­kä­si­työ­tun­nil­le. Jo en­nen tun­nin vi­ral­lis­ta al­ka­mis­ta op­pi­laat al­ka­vat in­nos­tu­nees­ti ky­sel­lä Kun­na­ril­ta tu­le­van tun­nin oh­jel­mas­ta. – Odo­te­taan opet­ta­jan oh­jeis­tus­ta en­nen kuin aloi­te­taan, Kun­na­ri top­puut­te­lee Lue lisää…


Mitä vapaaehtoistoiminta on? Millaisia tehtäviä on tarjolla? Toisaalta,  mikä olisi sinua kiinnostavaa toimintaa? Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi antaa laajan kuvan vapaaehtoistoiminnasta sosiaali- ja terveysalalla. Kurssilla käydään keskusteluja ja etsitään itselle sopivaa vapaaehtoistoimintaa erilaisten harjoitusten avulla.  Kurssilla vierailee myös vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita sekä vapaaehtoisia Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan järjestötoiminnan oma verkkopalvelu Ihimiset.fi on tullut tutuksi jo monelle järjestötoimijalle ja järjestötoiminnasta kiinnostuneelle kasvavassa määrin. Viimeisen kahden vuoden aikana sivuston kävijämäärä on tuplaantunut ja vuositasolla kävijöitä on jo yli 43 000. Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on herätty siihen, kuinka myös kunta voi Lue lisää…


Vuoden 2020 alusta Ranuan kunta edellyttää kaikilta kunnan avustuksia hakevilta kahta asiaa. Nämä ovat kirjautuminen toimijaksi lappilainen.fi -sivustolle ja lisäksi hakijan toimintasuunnitelmassa tulee kuvata terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulma. Lappilaiset.fi -sivustolle kirjautumiseen on mahdollista saada tukea Ranuan kansalaisopiston digineuvojalta pyytämällä Lue lisää…


Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat edelläkävijöitä järjestöyhteistyön koordinoinnissa. Lähes kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat ovat nimenneet järjestöyhteistyöstä vastaavia henkilöitä (pistemäärä 96/100), kun koko maan tarkastelussa yhteyshenkilöitä löytyy vain reilusta puolesta kuntia (pistemäärä 58/100). Muuten Pohjois-Pohjanmaan kuntien järjestöyhteistyö näyttäytyy muun Suomen tasoisena. Tiedot käyvät ilmi Terveyden Lue lisää…


Yhteensä: 500