Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen

Suoritus ajankohta: 31.1.2019 - 20191231 / Haku päättyy: 31.5.2019 / päivystäminen, kriisityö,

Olohuonetoiminnan vapaaehtoinen on läsnäolija Hyvän mielen talon matalan kynnyksen kohtaamispaikassa, olohuoneessa. Olohuonevapaaehtoistoiminta on säännöllistä vapaaehtoistoimintaa arkipäivinä talon aukioloaikana (2h/vko tai muutoin sovitusti oman elämäntilanteen mukaan). Olohuonevapaaehtoisen tehtäviin kuuluu ihmisten kanssa keskustelua, omien tietojen ja taitojen pohjalta tapahtuvaa ohjausta kävijöiden mieltä askarruttavissa kysymyksissä sekä uusien toimintaan mukaan tulevien ihmisten vastaanottamista (yhdistyksen toiminnan ja tilojen esittelyä toimintaan tutustumaan tuleville ihmisille). Olohuonevapaaehtoinen pääsee hyödyntämään ja kehittämään taitojaan ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa (niin kuuntelemisen kuin puhumisen taitojaan) ja tieto-taitoaan yhdistyksen toiminnan esittelyssä. Koulutuksen jälkeen perehtyminen toimintaan jatkuu yksilöllisten tarpeiden mukaan 1-3 tutustumisvuoron aikana jo toimivan olohuonevapaaehtoisen rinnalla. Ks. toimintaan perehdyttävä Seuraava koulutus.

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa,

Kunta
Oulu,

Kaupunginosa / Kylä
Keskusta,

Yhteystiedot

Jenni Tulppo
jenni.tulppo@hyvanmielentalo.fi
044 334 6138
Hyvän mielen talo ry

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arkipäivisin
  • Sovittavissa

Suorittamispaikan saavutettavuus

  • Järjestäjä ei takaa tilan esteettömyyttä

Toiminnan aiheet

mielen hyvinvointi, olohuone, Kohtaamispaikka, mielenterveystyö,

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.),

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.),

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Nuorille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Hyviä vuorovaikutustaitoja (kuuntelemisen ja keskustelun taidot), rohkeutta lähestyä uusia ihmisiä ja halua tutustua uusiin ihmisiin sekä valmiuksia toimintaan perehdyttyään esitellä yhdistyksen toimintaa.

Tehtävään perehdytys

  • Haastattelu
  • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 5

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Todistus
  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat
  • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Koulutuksen jälkeen vapaaehtoisen kanssa käydään henkilökohtainen keskustelu ja tehdään vapaaehtoistoiminnan sopimus toiminnassa aloittamiseksi. Henkilökohtaista tukea ja ohjausta saa omien tarpeiden mukaan. Kerran kuukaudessa järjestetään vapaaehtoisten kuukausitapaaminen. Mahdollisuus myös yksilötyönohjaukseen. Virkistystä tarjotaan pääsääntöisesti kevät- ja syyskauden päätteeksi.