Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta

Suoritus ajankohta: 4.9.2018 / Haku päättyy: 31.12.2025 / lastenhoito, tukihenkilötoiminta, / Pelastakaa Lapset ry Pohjois-Suomen aluetoimisto

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on matalan kynnyksen varhaista tukea ja se on perheille maksutonta. Tukihenkilön tarpeen taustalla on usein se, että lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni. Perhe, tukihenkilö ja Pelastakaa Lasten työntekijä sopivat yhdessä, miten tukihenkilö voi parhaiten tukea lasta ja sitä kautta myös vanhempia. Tärkeää on luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde lapsen ja vanhempien kanssa. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilöt voivat toimia lasten kanssa monella eri tavalla: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arkisissa tilanteissa kuten vaikka läksyjen teossa.

 • Tukihenkilöt antavat lapsiperheille apua tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
 • Tukihenkilöt saavat tehtäväänsä valmennuksen ja perehdytyksen.
 • Aluetoimistojemme työntekijät ohjaavat ja tukevat tukihenkilöitä tarpeen mukaan.
 • Järjestämme myös jatkokoulutusta, pienryhmä- ja vertaistoimintaa.
 • Tarjoamme tukihenkilöille, tuettaville lapsille ja heidän perheilleen lahjoitusvaroin myös virkistystoimintaa.
 • Maksamme korvauksen matkakuluista sekä muista pienistä kuluista tarpeen mukaan.
 • Vapaaehtoistyö sopii kaiken ikäisille miehille ja naisille!
Seuraava tukihenkilövalmennus pidetään Oulussa Pelastakaa Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimistolla seuraavana kahtena iltana:
 • keskiviikkona 4.9.2019 klo 17-20
 • keskiviikkona 11.9.2019 klo 17-20
Lisätiedot ja Ilmoittautumiset; https://www.pelastakaalapset.fi/tapahtumat/tukihenkilovalmennus-oulussa-2/

Toiminta-alue

Alue
Pohjois-Pohjanmaa,

Kunta
Oulu, Raahe,

Yhteystiedot

Aleksi Autioniemi
aleksi.autioniemi@pelastakaalapset.fi
050-4090337
Ehkäisevän työn koordinaattori

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Arki-iltaisin
 • Arkipäivisin
 • Sovittavissa
 • Viikonloppuisin

Toiminnan aiheet

ajanviete, apua, arjen hyvinvointi, auttaminen, ennaltaehkäisevä toiminta, ehkäisevä toiminta, harrastusten tuki, hyvinvoinnin edistäminen, liikkuminen, liikunta, matalan kynnyksen toiminta, tukihenkilötoiminta, tukihenkilöt, lapsiperheet, pelastakaa lapset,

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

vauvat ja taaperot (0-2 v.), leikki-ikäiset (3-6 v.), lapset (7-12 v.), nuoret (13-17 v.),

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.), vanhukset (80 v. – ),

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Perheille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

 • riittävästi aikaa toimintaan
 • luottamuksellisuutta ja vastuuntuntoisuutta
 • lämmintä sydäntä ja avarakatseisuutta

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Edellytykset
 • täysi-ikäisyys
 • oman elämäntilanteen riittävä tasapainoisuus
 • riittävät vuorovaikutustaidot
 • valmennuksen suorittaminen

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 6

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Tuemme lapsiperheiden tukihenkilöitä ammatillisesti ja huolehdimme heidän jaksamisestaan vapaaehtoistyössä. Järjestämme vapaaehtoisille vertaistapaamisia ja virkistystä sekä mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työntekijä on aina taustalla lapsiperheiden tukihenkilön tukena.