Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta

Suoritus ajankohta: 20.11.2017 / Haku päättyy: 31.12.2025 / , / Pelastakaa Lapset ry Pohjois-Suomen aluetoimisto

Lapsiperheiden tukihenkilötoiminnan tavoitteena on auttaa lapsiperheitä vapaaehtoisten tukihenkilöiden avulla. Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta on matalan kynnyksen varhaista tukea ja se on perheille maksutonta. Tukihenkilön tarpeen taustalla on usein se, että lapsen ja perheen oma tukiverkosto on pieni. Perhe, tukihenkilö ja Pelastakaa Lasten työntekijä sopivat yhdessä, miten tukihenkilö voi parhaiten tukea lasta ja sitä kautta myös vanhempia. Tärkeää on luoda hyvä ja luottamuksellinen suhde lapsen ja vanhempien kanssa. Tukihenkilö tapaa lasta tai perhettä pari kertaa kuukaudessa muutaman tunnin kerrallaan. Tukihenkilöt voivat toimia lasten kanssa monella eri tavalla: kuuntelu- ja keskustelukumppanina, lapsen harrastuskaverina sekä auttajana arkisissa tilanteissa kuten vaikka läksyjen teossa.

 • Tukihenkilöt antavat lapsiperheille apua tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
 • Tukihenkilöt saavat tehtäväänsä valmennuksen ja perehdytyksen.
 • Aluetoimistojemme työntekijät ohjaavat ja tukevat tukihenkilöitä tarpeen mukaan.
 • Järjestämme myös jatkokoulutusta, pienryhmä- ja vertaistoimintaa.
 • Tarjoamme tukihenkilöille, tuettaville lapsille ja heidän perheilleen lahjoitusvaroin myös virkistystoimintaa.
 • Maksamme korvauksen matkakuluista sekä muista pienistä kuluista tarpeen mukaan.
 • Vapaaehtoistyö sopii kaiken ikäisille miehille ja naisille!
  Miten lapsiperheiden tukihenkilöksi hakeudutaan ? Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, ole yhteydessä Pelastakaa Lasten työntekijään (yhteystiedot alla).   Miten haen perheellemme tukihenkilöä ? Voit olla yhteydessä Pelastakaa Lasten aluetoimiston työntekijään (yhteystiedot alla). Lapsiperheiden tukihenkilöä voi hakea myös hakulomakkeella nettisivuillamme . Voit ottaa meihin yhteyttä tai ohjata lapsen vanhempaa ottamaan meihin yhteyttä jos kohtaat lapsen, joka voisi hyötyä lapsiperheen tukihenkilöstä.   Lisätietoja: Aleksi Autioniemi, ehkäisevän työn koordinaattori, Pohjois-Suomen aluetoimisto, Pelastakaa Lapset ry, 050-4090337 aleksi.autioniemi@pelastakaalapset.fi www.pelastakaalapset.fi  

Toiminta-alue

Alue

Kunta
,

Yhteystiedot

Aleksi Autioniemi
aleksi.autioniemi@pelastakaalapset.fi
050-4090337
Ehkäisevän työn koordinaattori

Tehtävän suorittamisajankohta

 • Arki-iltaisin
 • Arkipäivisin
 • Sovittavissa
 • Viikonloppuisin

Toiminnan aiheet

, , , , , , , , , , , , , ,

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

, , ,

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

, , ,

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille, Perheille

Muut toiveet ja edellytykset vapaaehtoiselle tehtävässä toimimiseen

 • riittävästi aikaa toimintaan
 • luottamuksellisuutta ja vastuuntuntoisuutta
 • lämmintä sydäntä ja avarakatseisuutta

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Edellytykset
 • täysi-ikäisyys
 • oman elämäntilanteen riittävä tasapainoisuus
 • riittävät vuorovaikutustaidot
 • valmennuksen suorittaminen

Tehtävään perehdytys

 • Haastattelu
 • Koulutus/koulutukset

Koulutuksen kesto (tunnit): 6

Mitä vapaaehtoinen saa

 • Todistus
 • Uudet tuttavat
 • Verkostoituminen
 • Uusi koulutus

Vapaaehtoisen tuki

Tuemme lapsiperheiden tukihenkilöitä ammatillisesti ja huolehdimme heidän jaksamisestaan vapaaehtoistyössä. Järjestämme vapaaehtoisille vertaistapaamisia ja virkistystä sekä mahdollisuuden täydennyskoulutukseen. Työntekijä on aina taustalla lapsiperheiden tukihenkilön tukena.