Korona-epidemiaan liittyvää auttamista tutkittu Suomessa

 

Suomen Kyselytutkimus Oy toteutti suomalaisten auttamishalua korona-epidemian aikana mittaavaan kyselytutkimuksen
14.7 – 18.8.2020 välisenä aikana. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 1000, vähintään 15-vuotiasta henkilöä.

Peräti 66 prosenttia vastaajista oli auttanut korona-epidemian puhkeamisen jälkeen (epidemian aikana) jotakuta
avuntarpeessa olevaa, jonka tunsi henkilökohtaisesti. Lähes puolet vastaajista (42 prosenttia) oli antanut myös rahaa sitä
tarvitsevalle tutulle ihmiselle. Tuntematonta oli auttanut yhteensä 12 prosenttia ja rahaa antanut ainoastaan 4 prosenttia
vastaajista. Henkilökohtainen apu kohdistui siten ennen kaikkea tuttuun henkilöön.

Tutkimuksen lyhyenä loppuyhteenvetona voidaan todeta, että ihmisten auttamishalu kohdistui ensisijassa henkilökohtaisiin
tuttuihin, joskin rahaa lahjoitettiin aktiivisesti myös hyväntekeväisyyteen. Lähes neljäsosalla vastaajista korona-epidemia oli
lisäksi muuttanut tapaa auttaa, toimia vapaaehtoisena tai lahjoittaa.
Kyselytutkimusaineiston
Tulosyhteenvetoraportti syksy 2020

Tutustu lisää kyselytutkimukseen tästä