Sote järjestöissä puoli miljoonaa vapaaehtoista

Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä ja toimintaan osallistuu puoli miljoonaa vapaaehtoista. Vertaistukijoita järjestöissä on 260 000 ja ne työllistävät kymmeniä tuhansia alan ammattilaisia. Suuri osa sosiaali- ja terveysalan järjestöistä on paikallisesti toimivia pienehköjä yhdistyksiä, joiden toiminta nojaa vapaaehtoistyöhön. Toisaalta järjestökentällä on valtakunnallisesti toimivia järjestöjä, joilla on kymmeniä palkattuja työntekijöitä ja miljooniin euroihin nouseva budjetti.

Tässä artikkelissa käytämme sanaa järjestö kuvaamaan kaikkia alan toimijoita laajasti. Pääosa järjestöistä on rekisteröityjä yhdistyksiä, mutta sote-järjestöihin voidaan lukea myös säätiöitä ja Suomen Punainen Risti. Suomen Punainen Risti on valtion tunnustama julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta perustuu erillislakiin sekä vuoden 1949 Geneven sopimuksiin. Lainsäädäntö erottaa eri organisaatiomuodot toisistaan. Sanoja yhdistys ja säätiö käytämme, kun on tarpeen tarkentaa kattokäsitteestä syvemmälle ja tarkastella yksittäisen ryhmän osuutta kokonaisuudesta.

Lue lisää…