Äänestä Kiitos-kampanja vapaaehtoisille 15.10. mennessä

Äänestä ehdotustamme Kiitos-kampanja vapaaehtoisille
Haluamme kiittää erityisesti keväällä 2020 toimineita vapaaehtoisia ja spontaanisti lähimmäisiä auttaneita oululaisia avusta.  Korona-kevät oli monin puolin hankala ja apu oli tarpeen.  Oulaiset näyttivät tahtonsa huolehtia kaikista ja erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevista.

Äänestys
Osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytöstä äänestetään 1.-15.10.2020.
Äänestäessä voit ottaa kantaa, mille äänestyksessä mukana olevista kuntalaisten tekemistä ehdotuksista kaupungin tulisi kohdistaa osallistuvan budjetoinnin määräraha vuoden 2020 aikana.

Äänestämään pääset osoitteessa: https://mesenaatti.me/oulu-osbu/.
Äänestäminen edellyttää, että varmistat henkilöllisyytesi esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Kiitos sinulle äänestäsi. Me huolehdimme, että rahasumma käytetään kokonaisuudessaan vapaaehtoistoiminnan hyväksi. 

Mistä on kyse?

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala on asettanut osallistuvan budjetoinnin koordinaatio- ja projektiryhmät vuodelle 2020. Osallistuvan budjetoinnin toteutusta kehitetään yhdessä muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.
Osallistuva budjetointi on edustuksellisen demokratian rinnalle kehittyvä suoran demokratian toimintatapa, jossa korostuvat kokeilukulttuuri ja uudenlainen, muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutuva ja kehittyvä julkinen hallinto. Kysymyksessä on talouden, demokratian ja käytännön tekemisen yhdistävä prosessi, joka vahvistaa dialogia ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.
Osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä tulee ottaa huomioon kaikki Oulun kaupungin toimintaa ohjaavat asiakirjat ja suunnitelmat.
Osallistuvan budjetoinnin toimintatavan nopea kokeilu vuosina 2018-2019 on pyrkinyt vastaamaan kuntalaisvaikuttamisen tiedettyihin ja tutkittuihin haasteisiin. Kuntalaisten luottamusta osallistumisen ja vaikuttamisen merkitykseen pyritään vahvistamaan osallistuvan budjetoinnin toimintatavalla.
Osallistuva budjetointi on kuntalaisten osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntämistä kaupungin kehittämisessä, tietoon perustuvaa kansalaiskeskustelua ja puntaroitua ratkaisukeskeistä päätöksentekoa. Kuntalaiset ovat osallistuvan budjetoinnin kautta mukana kaupungin ohjelma- ja suunnitelmatavoitteiden vaikuttavassa toteuttamisessa.  Lue lisää kampanjasta