Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa -kirja julkaistu

Kansalaisareena ry:n koordinoima valikkoverkosto on julkaissut uuden kattavan oppaan vapaaehtoistoiminnan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Oppaan Kansalaisareenan julkaisuja 2/2018 toimittivat Sini Hirvonen ja Satu Puolitaival

Suomalaisista noin puolet on tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen vuoden aikana ja 42 prosenttia viimeisen neljän viikon aikana. Keskimäärin vapaaehtoistyötä tehdään noin 15 tuntia kuukaudessa. Naiset ja nuoret tekevät eniten tuntimääräisesti. Ikäihmisten ja miesten tekemä vapaaehtoistyön määrä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2015 (Vapaaehtoistyö Suomessa 2018). Vapaaehtoistoiminta on tärkeää, koska se lisää ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kasvattaa keskinäistä luottamusta.
Lue lisää ja innostu vapaaehtoistoiminnasta:
Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa -kirja