Nuorille eväitä työelämään

Nuoret osallistuvat aikaisempaa enemmän vapaaehtoistoimintaan selviää Kansalaisareena ry:n, Kirkkohallituksen ja Opintokeskus Siviksen Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä (v. 2018). 32 prosenttia 15-24-vuotiaista nuorista oli tehnyt vapaaehtoistehtäviä edellisen neljän viikon aikana ( v. 2015 18,6 %).
Nuorten tekemät vapaaehtoistehtävät ovat tyypillisimmin auttamista ja neuvomista. Myös esiintyminen kiinnostaa nuoria. Ihmisten parissa tehtävä toiminta pitää edelleen pintansa, vaikka verkon kautta tehtävä vapaaehtoistoiminta kasvattaa suosiotaan.
Vuolteen vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES kouluttaa nuoria vapaaehtoistehtäviin. Keväällä 2018 Oulun normaalikoulun 8. luokkalaiset ja Vuolteen peruskoulun päättövaiheessa opiskelevat oppilaat saivat valita vapaaehtoistoiminnan kurssin osana opintojaan.

Lähiopetuksen lisäksi valinnaiskurssi sisälsi monipuolista vapaaehtoistoimintaa: talkoita, tapahtuma-avustajana toimimista, ikäihmisten kanssa seurustelemista ja liikkumista, varaston järjestelyä. Palaute nuorista kurssilaisista oli myönteistä. Nuoret koettiin piristysruiskeena, missä he toimivatkin. Eri kulttuurien kohtaaminen kasvatti ymmärrystä toista ihmistä kohtaan.

Vapaaehtoistehtävät eivät vastaa ammattilaisen työtehtäviä, mutta toiminta on hyvä mahdollisuus kokeilla eri vaihtoehtoja, kokeilla omia siipiä ja samalla kerätä työelämätaitoja. Digitaaliset osaamismerkkien avulla tunnistetaan vapaaehtoistehtävissä kertyvää oppimista. Tässä kehitystyössä Opintokeskus Sivis toimii edelläkävijänä.
Ryhmänohjaaja-osaamismerkki kertoo, että vapaaehtoinen osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa. Hän osaa organisoida ja ohjata ryhmän jäseniä vaativissakin tilanteissa. Organisointiin kuuluu myös tehtävien ja vastuiden jakaminen ryhmän kesken. Verkostoitumistaidot kehittyvät yhteistyössä eri yhdistysten ryhmänohjaajien kanssa tai vaikka etsiessä asiantuntijavierailijaa kertomaan käsiteltävästä aiheesta. Kaikki nämä taidot ja kokemukset ohjaavat tulevaa ammatinvalintaa kohti. Vapaaehtoiselle myönnetyn digitaalisen osaamismerkin voi jakaa esim. sosiaalisen median palvelussa LinkedIn, jossa sekä ammattilaiset että opiskelijat verkostoituvat.
Tutkimuksen mukaan suurimpia esteitä, mikseivät nuoret olleet osallistuneet vapaaehtoistoimintaan oli se, ettei kukaan ollut pyytänyt heitä tai etteivät he tienneet, miten toimintaan voi hakeutua mukaan. Tässä vapaaehtoistoiminnan järjestäjät ovat tärkeän haasteen edessä. Osaammeko hyödyntää nuoria tavoittavia kanavia? Entä, kiinnostavatko vapaaehtoistehtävämme nuoria? Kaikki askarruttaviin kysymyksiin saamme vastaukset ottamalla nuoret mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Nuorissa on vapaaehtoistoiminnankin tulevaisuus.

Annukka Oksman-Hiukka
vastaava suunnittelija, Vuolteen vapaaehtoistoiminnan resurssikeskus VARES

Lotta Pakanen
asiantuntija, Opintokeskus Sivis