Työtön vapaaehtoisena

Työttömyysturvalaissa taataan työttömälle mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön. Työttömyysetuutta menettämättä voi tehdä vapaaehtoistyötä silloin, kun työ on palkatonta, tavanomaiset yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyössä työskentelysi päivittäinen tai viikoittainen määrä ei vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Pääsääntöisesti riittää oma ilmoitus vapaaehtoistoiminnasta.

Vapaaehtoistyön tunnusmerkki on palkattomuus. Palkaksi ei lasketa vapaaehtoistyöhön liittyvää ruokailua tai muuta tavanomaista tarjoilua. Palkkaa ei myöskään ole osallistumisesta korvattavat kulut, kuten joukkoliikenteen matkalippu, kilometrikorvaus oman auton käytöstä tai oman puhelimen käytöstä työssä aiheutuneet kulut.

Vapaaehtoistyö on yleishyödyllisten päämäärien edistämiseen tai taloudellista voittoa tavoittelemattoman yhteisön toiminnan tukemiseen liittyvää työtä, esimerkiksi urheilu- tai muissa yleisötapahtumissa tehtävä vapaaehtoistyö, vertaisryhmissä vertaistukena toimiminen, erilaisten yhdistysten kautta tapahtuva toiminta tai yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen.

Lue lisää TE-palveluiden sivuilta


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn