Vapaaehtoisen palkitseminen ja kiittäminen verottajan näkökulmasta

Ensimmäisen kerran Suomessa verohallinto on selkeyttänyt ennakkoperintäkysymyksiä koskevan kattavan ohjeistuksen. Se on tehty järjestökentän toiveesta ja siinä on mukana myös vapaaehtoistoiminnan näkökulma.
Ohje yhtenäistää verotuksen käytäntöjä, sillä niistä ei ole aiemmin ollut yhtenäistä, koottua ohjeistusta. Ohje ei kiristä järjestö- ja vapaaehtoistoiminnan verotusta. Siinä esitetyt linjaukset tarkoittavat joissakin tapauksissa verotuksen lieventymistä.
Ohjeen mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä voi nyt esimerkiksi muistaa tai kiittää lahjalla, joka on verovapaa 100:aan euroon saakka. Myös vapaaehtoisille tarjottava ruokailu yhdistyksen järjestämässä tapahtumassa on verovapaa. Sen sijaan näitä kumpaakaan, tarjottavaa ateriaa tai alle 100 euron tavaralahjaa, ei saa antaa korvauksena tehdystä vapaaehtoistyöstä. Verottaja on tässä tiukkana. Jos ne ovat korvausta tehdystä vapaaehtoistyöstä, niistä syntyy veronalaista etua saajalleen. (Teksti Anitta Raitanen, toiminnanjohtaja,  Kansalaisareena ry

Tutustu lisää Kansalaisareena ry:n ylläpitämässä blogissa  Verkkoareena.

http://kansalaisareena.fi/verkkoareena/blogi-vapaaehtoisten-ateriat-kiitokset-ja-muistamiset-verohallinnon-uudessa-ohjeessa/


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn