Nämä materiaalit löytyvät tältä sivulta

 

 • Järjestösanakirja suomi-englanti, Opintokeskus Sivis
 • Sosiaalinen median ammattikäyttö ja mediatiedotteen tekeminen
 • Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä eniten palautetta, demokratia.fi
 • 3 avainta tulevaisuuteen ,  Elina Hiltunen, tulevaisuudentutkija
 • Vapaaehtoistoiminnan vinkkivintti
 • Viestintäopas 2015
 • Kokemusasiantuntijaopas
 • Oikeus työttömyysetuuteen vapaaehtois- ja talkootyön aikana
 • Talokävelyohjeet ja muu materiaali
 • Vapaaehtoistyönkehittämisen adressi tulevalle hallitukselle 6.3.2015
 • Opas kansalaisraatityöskentelyyn
 • Rikosrekisteriotteen tarkistaminen vapaaehtoistoiminnassaLinkkejä  erilaisista ja hyvin toimivista tapahtumista, kampanjoista, vapaaehtoisten tapahtumista..
 • Voimaa verkosta, Sosiaalinen media vapaaehtoistoiminnan työkaluna – Diaesitys 8.6.2017
 • Vapaaehtoistoiminnan vakuuttaminen – Diaesitys 22.9.2017 Siirry tästä diasarjaan

 

Opintokeskus Siviksen järjestösanakirja suomi-englanti https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/selvitykset-ja-tutkimukset/jarjestoelaman-englantia-sanasto-ngo-english-glossary-id-13249.pdf

 

Sosiaalisen median ammattikäyttö, mediatiedotteen tekeminen

Diamateriaalit löytyvät Valikko-verkoston sivulta:
http://www.kansalaisareena.fi/valikko/kehittamisseminaaritkoulutukset

 

Vapaaehtoistoimintaan liittyvistä verotuskysymyksistä eniten palautetta

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä selvitti vuonna 2015 vapaaehtoistyöhön liittyvän lainsäädännön kehittämistarpeita ja ohjeistuksen täsmentämistä. Samalla selvitettiin myös ministeriöiden koordinointivastuita vapaaehtoistoiminnan edellytysten kehittämisen osalta. Työryhmä ehdotti, että oikeusministeriö toimisi jatkossa vapaaehtoistyön koordinaation ja kehittämisen vastuuministeriönä. demokratia.fi

 

Tulevaisuuden tutkija Elina Hiltunen haastoi osallistujat pohtimaan tulevaisuuden ilmiöiden signaaleja  VARES-päivässä 18.2.

Elina Hiltusen diamateriaalin 3 avainta tulevaisuuteen löydät tästä.

 

Uusi viestintäopas 2015

http://jake-hanke.fi/wp-content/uploads/2015/11/Viestintaopas2015_issuu.pdf

 

Tutustu, seuraa ja parasta reilusti

www.yhteismaa.fi Suunnittelemme ja toteutamme yhteiskunnallisesti merkityksellisiä projekteja, palveluja ja tapahtumia. Toimintaa esitteli Jaakko Blomberg vapaaehtoistoimijoiden syysseminaarissa Tampereella 3.-4.11.

 

Arki on parasta muovailuvahaa! Linkki SirkusRakkausPumPum ry kotisivuille.

 

Kokemusasiantuntijaopas
https://www.varesverkosto.fi/files/vet/vares/koulutusesitteet/kokemusasiantuntija-opas.txt

 

Työttömän oikeus harrastaa vapaaehtoistoimintaa

Oikeus työttömyysetuuteen vapaaehtois- ja talkootyön aikana_diasarja
Diasarja Hyvän mielen talon järjestämästä koulutuksesta

 

Talokävely ohjeet ja muu materiaali

Naapuriapu, Asukkaista turvaa toisilleen -hanke
Meritulli ja Heinäpään asukasyhdistys ry

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen adressi luovutettiin puolueille eduskunnassa 6.3.2015 

http://www.youtube.com/watch?v=R0uLXpJFgvg

 

Kanslaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle. 2015. Setlementtijulkaisuja 34. (12.1 MB)

Uusi paikallisuus -hanke, Setlementtiliitto. Vaasan yliopisto, Levon instituutti. 2015. ISBN 978-952-67735-9-9 (painettu) ISBN 978-952-7141-00-7 (pdf).

Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, johon on koottu kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen. Opas pohjautuu Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen kokemuksiin raatien järjestämisestä ja deliberatiivisen demokratian ihanteisiin.

Käsikirja on tehty yhteistyössä Vaasan yliopiston Levon instituutin kanssa. Opas on tuotettu Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

 

RIKOSREKISTERIOTE VAPAAEHTOISTOIMINNASSA

Vapaaehtoisen rikosrekisteriotteen tarkistaminen VARES- verkoston koulutus, Maarit Saukko, RIKU
https://www.varesverkosto.fi/files/vet/vares/koulutusesitteet/rikosrekisteriote.pptx

 

Voimaa verkosta – Sosiaalinen media vapaaehtoistoiminnan työkaluna.

Materiaalia 8.6 Valikko -seminaarin koulutuspäivältä.

Voimaa verkosta- Diaesitys 8.6.2017

 

Vapaaehtoistyön vakuuttaminen

LähiTapiolan riskipäällikkö Jarno Rovan alustus vapaaehtoistoiminnan verkosto VARESin palaverissa.

Vapaaehtoistyön vakuuttaminen


Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Muokattu viimeksi: 22.09.2017